Aukkopatterin (Retermia runkoon) asennus

VAROITUS!

Porata saa ainoastaan 20-40 mm leveän kehyksen kohdalta. Kehyksen sisällä poraaminen saattaa vaurioittaa neulaputkia ja jakotukkeja, mistä seuraa vuotoja.

Tukirakenne valmistetaan galvanoidusta 100×50 U-palkista. LTO-patteri kiinnitetään ruuveilla tukirakenteeseen. Seinän ja LTO-patterin rungon väli tiivistetään tiivistemassalla ja L-listalla (molemmat sivut ja yläreuna).

Copyright © Retermia Oy 2007

Asennusohje liitteineen (pdf 691 kb) >>