Lämmönsiirtonesteet

LTO-järjestelmässä käytetään valmiiksi sekoitettua kaupallista LTO-lämmönsiirtonestettä, yleisimmin propyleeni- tai etyleeniglykoliliuosta. Glykoliliuosta ei saa tehdä tavalliseen vesijohtoveteen, sillä vesijohtovesi sisältää korroosiota aiheuttavia epäpuhtauksia, mineraaleja ja raskasmetalleja. Retermia-laitteen takuun edellytyksenä on, että liuosputkisto puhdistetaan ennen LTO-patterin asentamista ja verkostossa käytetään oikeanlaista lämmönsiirtonestettä.


Retermian lämmöntalteenottojärjestelmään soveltuvia lämmönsiirtonesteitä ovat etyleeniglykoli Dowcal 10 (Algol Oy) ja etyleeniglykoli Zero HD (Telko Oy). Glykolin tilavuusprosentti tulee olla LVI-suunnitelman mukainen. Lämmönsiirtonesteen tulee olla LTO-järjestelmiin tarkoitettua ja alumiini-, kupari- ja rautainhibioitua. Oikean lämmönsiirtonesteen ja verkoston täyttöön tarvittavien laitteiden hankkiminen kuuluvat putkiurakkaan.

Ennen verkoston täyttöä putkisto tulee puhdistaa huolellisesti. Vesi-glykoli-suhdetta tulee tarkkailla. Putkiurakoitsijan on mitattava järjestelmän tilavuus ja merkittävä se järjestelmään kilvellä. Urakoitsijan on takuuajan lopulla omalla kustannuksellaan toimitettava LTO-verkostojen nesteistä näyte laboratorioon analyysiä varten. Näin selvitetään, onko nesteen inhibiittipitoisuus muuttunut takuuaikana. Koetulosten ja tutkijalausunnon perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaukset vesi-glykoliliuokseen. Urakoitsija toimittaa kirjalliset koetulokset ja lausunnon rakennuttajalle takuuajan päättyessä.

© Retermia Oy 2007, 2010

Lisätietoa:

>> Algol Oy
>> Telko Oy