Piipun rakentaminen (LTO-huippuimurit, katokset)

Huom. ohje on kehitetty olemassa olevia piippuja ajatellen, mutta samaa piipun rakentamisperiaatetta voidaan käyttää myös uudisrakentamisessa.

1. Lähtötilanne

Katolla on olemassa ilmastoinnin läpivientipiippu. Vanha piippu ei sellaisenaan sovellu Retermia -laitteen alustaksi.

2. Kantava runko

Piipun ympärille rakennetaan runkokehikko. Rakennusmateriaalina voidaan käyttää esim. sahatavaraa 50 x100 T24. Piipun mitat L ja Hmin on merkitty Retermia -laitteen mittakuviin.

3. Lämmöneristys

Asennetaan tarvittava lisälämmöneristys rakennussuunnitelman mukaisesti.

4. Tukilevyjen asennus

Asennetaan tukilevyt paikoilleen. Tukilevyjen tarkoitus on toimia jäykistävänä rakenteena ja alustana vedeneristysmateriaalille (bitumikermi tai pelti).

5. Lähes valmis piippu

Tukilevyjen asennuksen jälkeen piippu on lähes valmis. Piippu on vielä tehtävä vesitiiviiksi eristämällä se bitumikermillä (tai pellittämällä). Vesieristys on aina tehtävä Retermia -laitteiden tukirakenteena käytettäviin piippuihin.

6. Vesieristys

Ilmastointikanava taitetaan tasaisesti piipun kansivanerin päälle. Piippu päällystetään bitumikermillä ( tai pellitetään) aina ilmastointikanavaan asti. Bitumikermin asennuksessa tulee noudattaa materiaalitoimittajan ohjeita.

Copyright © Retermia Oy 2007