Putkiston huuhtelu


TÄRKEÄÄ – TAKUUN VOIMASSAOLON EDELLYTYS!
Putkisto on huuhdeltava ennen LTO-pattereiden liittämistä ja huuhtelu on suoritettava alla olevien ohjeiden mukaisesti.


Ennen LTO -patterien liittämistä putkisto on huolellisesti huuhdeltava vedellä tai puhdistettava muulla tavoin niin, ettei verkostoon jää likaa, roskia, hiekkaa, kierteitys- tai suojaöljyä, hitsauspurseita tms. Muuten epäpuhtaudet tarttuvat kiinni patterien turbulaattoreihin ja aiheuttavat syöpymistä.
LTO -patteri on ehdottomasti irrotettava laipoistaan putkiston koeponnistuksen ja pesun ajaksi. Koeponnistus- tai huuhteluvesiä ei missään tapauksessa saa päästää pattereihin: vesi jää patterin sisällä olevien putkien mutkiin ja jäätyessään rikkoo patterin. Patterit voidaan ohittaa esimerkiksi letkuilla (tulo ja poisto) ja liuosta kierrättää pumpun avulla. Tarvittaessa on käytettävä mudanerotinta tai soveltuvaa suodatinta ruosteen ja epäpuhtauksien poistamiseksi.
Huuhtelu on suoritettava putkiosittain siten, ettei putkiin jää huuhtelun aikana pusseja, joihin voisi kerääntyä roskaa. Huuhdeltava putkisto on oltava laskulla ja huuhteluveden on purkauduttava alimmasta putken osasta. Veden virtausnopeuden putkistossa tulisi olla vähintään 3 m/s tai käyttöoloissa esiintyvä virtaama + 20 %. Mikäli mahdollista, huuhtelua on jatkettava tällä virtaamalla vähintään 5 minuuttia.
Talvioloissa huuhtelu tulee suorittaa liuoksella, ei puhtaalla vedellä. Jos puhdistuksessa on käytetty kemikaaleja, tulee putkisto huuhdella huolellisesti ennen patterien asentamista. Huuhtelusta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään päivämäärä, vastuuhenkilö, arvioidut tilavuusvirrat ja huuhtelukohdat. Huuhtelupöytäkirja on luovutettava tilaajalle vastaanottotarkastuksessa.

Copyright © Retermia Oy 2007