Putkiston koeponnistus


VAROITUS!  Koepaineistusvettä ei saa päästää LTO -patteriin: se jää patterin sisällä olevien putkien mutkiin ja jäätyessään rikkoo patterin!

 


Putkisto on koepaineistettava liuoksella ennen patterien kytkemistä. Koepaineistusvettä ei saa missään oloissa päästää pattereihin. Eristettävät tai muuten verhottavat putket on koepaineistettava ennen peittämistä.
Verkosto koepaineistetaan 0,4 MPa paineella vähintään 30 min. ajan, ulkojohdoissa koeaika on kuitenkin vähintään 60 min.
Patterit ja muut laitteet eivät saa vahingoittua koepaineen aikana. Painekokeet on tehtävä rakennuttajan edustajan läsnä ollessa.
LTO-pattereiden painekoe on suoritettu tehtaalla ennen toimitusta.

Copyright © Retermia Oy 2007