Verkoston täyttö ja ilmaus


TÄRKEÄÄ!

Nesteen tulee olla LTO -järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiittorit alumiinille, kuparille ja raudalle.

Retermian LTO-järjestelmään soveltuvia lämmönsiirtonesteitä ovat etyleeniglykoli Dowcal 10 (Algol Oy) ja Zero HD (Telko Oy) sekä propyleeniglykoli Dowcal 20 (Algol Oy) ja Zero Propylen (Telko Oy). Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit (Al/Cu/Fe jne.) ja ne lisätään sellaisenaan Retermian LTO-järjestelmään.

Retermia Oy ei hyväksy käytettäväksi muita kuin yllä mainittuja tuotemerkkejä Retermia-järjestelmissä.


Verkosto tulee täyttää rauhallisesti käsipumpulla siten, että ensin täytetään ja ilmataan runkojohto, minkä jälkeen järjestelmällisesti jokainen nousulinja täytetään ja ilmataan. Varsinainen ilmaustyö tulee suorittaa patterikohtaisesti.

 

Ilmaustyön aikana verkoston painetasoa tulee seurata ja varmistaa, ettei se missään laske alle ylimmän patterin vaatiman painetason. Normaalia käyttötilannetta korkeampi painetaso verkostossa helpottaa ilmaustyön suoritusta.

Täytön ja ilmauksen jälkeen kiertopumput käynnistetään ja verkoston lämpötila nostetaan tavoitearvoon. Kiertopumppujen annetaan käydä noin 3 tuntia. Sen jälkeen ne pysäytetään ja järjestelmän annetaan tasaantua esimerkiksi yön yli.

Ilmataan uudestaan tarkkaillen samalla painetta. Vesi-glykoli-liuosta lisätään tarvittaessa. Kun verkosto on ilmattu ja täytetty oikeaan paineeseen, pumppu käynnistetään uudestaan. Ilmaus saatetaan joutua toistamaan jonkin ajan kuluttua.

© Retermia Oy 2007, 2010