MIV

Ilmanvaihdon modernit parannus- ja kunnostusratkaisut (MIV) -tutkimusprojekti

Ilmanvaihdon modernit parannus- ja korjausratkaisut –Hankkeen tulokset on koottu Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut -ohjeeseen ja sitä täydentävään tutkimusaineistoon. Ohje koostuu kahdesta osasta. Osa I. Toimintaohje esittelee ilmanvaihdon parantamisen ja korjaamisen yleisen toimintatavan. Osa II. on ohjeistus eri parannus- ja korjausratkaisujen suunnitteluun. Ohjeistusta täydentävät hankkeen tutkijoiden laatimat tutkimuskonseptit.

Lumesta tukkeutunut pääsuodatin. Kuva on TKK:n, VTT:n ja Kuopion yliopiston järjestämän (MIV) hankkeen aineistosta. (Kuva Mika Jumpponen, 2004)

Osat 1 ja 2

Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut –ohje on (MIV) –tutkimusprojektissa laadittu suunnittelu- ja toteutusohje 1970- ja 1980-luvun liike- ja julkisten rakennusten korjaukseen.

Osa 1, toimintaohje (pdf)

Osa 2, Suunnittelu- ja toteutusohjeet (pdf)

Lumen ja kosteuden sisäänpääsyn ja suodattimen kastumisen estäminen

Tämä korjauskonsepti käsittelee ilmanvaihtojärjestelmiin ulkoilman sisäänoton kautta tulevan kosteuden aiheuttamia ongelmia ja niiden ratkaisukeinoja. konseptissa kuvataan lumen sisäänpääsyyn ja suodattimien kastumiseen liittyvien ongelmien havainnointia ja ratkaisuja, joilla ongelmien syntyä voidaan estää ja haittoja rajoittaa.

Lumen ja kosteuden esto (pdf)

Keskitetyn jäähdytyksen lisääminen

Jäähdytystä tarvitaan, mikäli huoneilman haluttuja lämpöolosuhteita ei saavuteta ilmanvaihto- ja rakennusteknisin keinoin. Tässä konseptissa kuvataan toimenpiteet keskitetyn jäähdytyksen lisäämiseksi olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmään.

Keskitetyn jäähdytyksen lisääminen (pdf)

Jäähdytyspatterin vedenpoisto

Tässä konseptissa annetaan ohjeet jäähdytyspatterin kondenssiveden viemäröintilaitteiston mitoittamiseksi.

Jäähdytyspatterin vedenpoisto (pdf)