Kaukokylmä jäähdytyskytkentä

Neulalämmönsiirrin on optimaalinen lämmönsiirrin kaukokylmäjäähdytykseen. Tuloilman jäähdytys voidaan toteuttaa perinteistä jäähdyspatteria merkittävästi suuremmalla nesteen lämpötilaerolla ( neulalämmönsiirtimeltä palaavan liuoksen lämpötila yli 20 C) ja korkealla tulevan liuoksen lämpötilalla. Esimerkiksi 11/21 C liuospuolen lämpötiloilla 27 C & 50 % RH ulkoilma voidaan jäähdyttää 16-17 asteeseen ilmapuolen painehäviön ollessa vain 30 Pa.
LTO- ja RETCOOL jäähdytys kaukokylmällä – keskitetty tulo ja hajautettu poisto

(pdf) >> 
(dwg) >>

Neulalämmönsiirtimen jäähdytys voidaan toteuttaa perinteistä jäähdytyspatteria ( 7/12 C mitoitus) merkittävästi suuremmalla nesteen lämpötilaerolla (nesteen lämpötilan nousu neulalämmönsiirtimessä 10-12 C) ja pienemmällä nestevirtaamalla. Tämä johtaa alhaisempiin kaukokylmän vuosimaksuihin. Lisäksi jäähdytys on toteutettu minimaalisella puhallinsähkön kulutuksella.