RETCOOL Jäähdytyksellä mukavuutta – Retermia Oy

RETCOOL Jäähdytyksellä mukavuutta

RETCOOL® on Retermia Oy:n uniikki tapa suorittaa talviaikainen tuloilman lämmöntalteenotto ja kesäaikainen tuloilman jäähdytys samalla neulalämmönsiirtimellä.Sisäilman oikea lämpötila on tärkeä viihtyvyyden kannalta. Yhä useammassa rakennuksessa esiintyy ajoittaista jäähdytystarvetta.

Sairaaloissa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja monissa muissa rakennuksissa kärsitään tyypillisesti kesäisin liian korkeasta sisälämpötilasta. Toisaalta muina vuoden aikoina on tarvetta tuloilman lämmitykselle. Samaan rakennukseen tarvitaan sekä lämmön talteenotto että jäähdytys.

Olemassa oleviin rakennuksiin on usein vaikea lisätä jäähdytyspatteria. Jäähdytyspatterin ilmanvastus lisää puhaltimen sähkötehon tarvetta niin paljon, että puhaltimet on vaihdettava tehokkaampiin. Jäähdytyskoneen käyttämän energian lisäksi syntyy siten ylimääräisiä epäsuoria kustannuksia: puhallininvestointi ja puhaltimen suurentuneen sähkönkulutuksen tuoma lisälasku. Sivulla ”Käyttökustannusvertailu” (Puhallinsähkön säästöä => Käyttökustannusvertailu) voit tarkastella Retermian ja tavanomaisen laitteiston käyttökustannusten eroja ilmastointijärjestelmän sähkönkulutuksessa.

Retermian ratkaisussa lisäkustannuksilta ja ongelmilta vältytään. Retermian kehittämä lämmöntalteenottolaite toimii samalla (tai haluttaessa pelkästään) jäähdytyspatterina. Se voidaan sijoittaa esimerkiksi katolle, joten konehuoneen ahtaus ei ole ongelma. Neulalämmönsiirtimen ainutlaatuisen rakenteen vuoksi sen aiheuttama ilmanvastus on hyvin alhainen. Puhaltimia ei tarvitse vaihtaa, vaan vanhojen laitteiden teho riittää saman ilmavirtauksen säilyttämiseen. Näin säästetään sähköä ja erillisten jäähdytyspattereiden sekä uusien puhaltimien hankintahinta. Samalla saavutetaan miellyttävä sisäilmasto ympäri vuoden.

Retcool® -jäähdytys toteutetaan taloudellisesti korkealla nesteen lämpötilatasolla, suurella nesteen lämpenemällä neulalämmönsiirtimessä ja pienellä nestevirtaamalla.

Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta jäähdytystehoa voidaan lisätä ensin ilmamääriä kasvattamalla ja seuraavana portaana laskea tulopatterille tulevan liuoksen lämpötilaa tai kasvattaa tulopatterille tulevaa nestevirtaa. Jäähdytys pystytään toteuttamaan mahdollisimman taloudellisesti suurella liuospuolen lämpötilaerolla, vaikka jäähdytyskuorman vaihtelu olisi suurta.

Täten tuloilman kondensoinnin aiheuttamat tehohäviöt minimoituvat ja kylmän tuoton hyötysuhde paranee. Retcool® -jäähdytyksessä sekä jäähdytystehon tarve pienenee, että kylmän tuoton hyötysuhde paranee. Edellä mainittujen seikkojen ansiosta Retcool® on ideaalinen ratkaisu myös kaukokylmäjäähdytykseen.

Kuvassa on esitetty neulalämmönsiirtimen jälkeisen tuloilman lämpötila siirtimelle tulevan liuoksen lämpötilan funktiona kun neula LTO- järjestelmän tulopuolen lämmönsiirtimellä toteutetaan kesäaikana tuloilman jäähdytys. Mittaukset on suoritettu kahdessa ulkoilman mitoituspisteessä. Lämmönsiirtonesteenä on käytetty etyleeniglykolia, jonka liuosvahvuus 45 painoprosenttia.

 

MIV

Modernin ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut (MIV) aineistoa:

Keskitetyn jäähdytyksen lisääminen (pdf)