Case KYS Puijon sairaala

Insinööri Tero Järvinen, Kuopion yliopistollinen sairaala:
”Olemme erittäin tyytyväisiä Retermia lämmöntalteenotto- ja jäähdytysjärjestelmään”

 
KYS Puijon sairaala: rakennus 1B                                   KYS:n tekninen johtaja insinööri Tero Järvinen

 

”Lunta pakkautui suodattimiin”

Puijon sairaalassa tehtiin rakennus 1B:n suuri saneerausprojekti. Kesäkuussa sairaalaan toimitettiin ja asennettiin vuodeosastojen viidelle tulo- ja poistoilmakoneelle Retermia lämmöntalteenotto- ja jäähdytysjärjestelmä.

– Järjestelmä toimitettiin kesäkuussa 2010 ja se otettiin käyttöön elokuussa 2010. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Retermia- järjestelmään.

Odotukset ovat täyttyneet – ehkä jopa ylittyneet. Meillä oli erittäin suuria hankaluuksia ilmanvaihtokoneiden suodattimien kanssa. Suodattimiin pakkautui talvisin lunta. Suodattimia piti vaihtaa monta kertaa talven aikana.

Suodattimet olivat muuten puhtaita, mutta niitä ei voinut käyttää, kun ne kastuivat lumessa.

 
Retermia ulkosäleikköpatterit helmikuussa 2011.                Poistoilmapuolen LTO-patterit.
Viiden vuodeosaston tuloilman lämmöntalteenotto,
tuloilman esisuodatusja lumentorjunta.
Kokonaisilmamäärä 22m3/s,
jolloin neulalämmönsiirtimien ilmapuolen painehäviö 50 Pa.

 

”Kaksi tavoitetta”

Insinööri Järvinen kertoo, että heillä oli selvät tavoitteet ja parannusodotukset uudelle järjestelmälle. Keskeistä oli myös parantaa henkilöstön työviihtyvyyttä.

– Halusimme päästä eroon jatkuvista talvikauden suodattimien vaihdoista ja samalla tavoitteena oli säästää työ- ja tarvikekustannuksissa.

Toinen merkittävä tavoite oli jäähdyttämiseen liittyvät mukavuustekijät. Esimerkiksi tiettyjä osia rakennuksesta ei oltu aiemmin lainkaan jäähdytetty. Saneerauksen myötä lähes kaikki rakennuksen ilmanvaihtokoneet liitettiin Retermia-järjestelmän piiriin.
Tällä oli erittäin suuri merkitys myös henkilöstön työviihtyvyydelle, mukavuudelle ja työtehokkuudelle.

 

”Edistyksellistä tekniikkaa”

Tero järvinen arvostaa erityisesti Retermia-järjestelmän nykyaikaista ja tehokasta tekniikka.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä, että valitsimme ratkaisuksi Retermia LTO- ja RETCOOL-järjestelmän. Keskeisin idea järjestelmässä on se, että Retermian tulopuolen neulalämmönsiirtimet asennettiin vanhojen raitisilmasäleikköjen tilalle. Vastaavasti poistoilmapuolen neulalämmönsiirtimet asennettiin vanhojen jäteilmasäleikköjen tilalle. Näin saatiin toteutettua viiden tulo- ja poistoilmakoneen lämmöntalteenotto yhdellä LTO-järjestelmällä, minimaalisilla muutostöillä kaikkiin ilmanvaihtokoneisiin. Samalla saatiin ratkaistua myös ilmanvaihdon lumiongelma sekä tuloilman kesäaikainen viilennys RETCOOL-periaatteella. Kesäaikana LTO-järjestelmää hyödynnetään tuloilman viilennyksessä, jolloin LTO-järjestelmän pumppu kierrättää nestettä tulopuolen neulalämmönsiirtimien ja kylmäkoneen tasaussäiliön välillä.

 
Vasemmalla Retermia LTO- ja RetCool-viilennyskytkentä. Oikealla nestejäähdytyskone ja erillinen tasaussäiliö kesäaikaista viilennystä varten.

 

Talviaikana ulkoseinässä olevat Retermia vaihtimet estävät tehokkaaasti lumen kulkeutumisen raitisilmakammioihin.

Samalla neulalämmönsiirrin toimii tuloilman esisuodattimena. Vuosihuolto on myös varsin yksinkertaista ja kustannustehokasta. Vuosihuolto tapahtuu neulalämmönsiirtimen päällä olevan huoltokannen kautta.

 
LTO-laitteiden huolto tapahtuu vesikatolta käsin. Neulalämmönsiirtimissä on päältä avattavat huoltokannet.

 

”Suosittelemme Retermia-järjestelmää muillekin”

Insinööri Tero Järvinen korostaa Retermian henkilökunnan merkitystä suunnittelussa ja yhteistyökumppanina.

– Katson, että Retermian henkilökunnan panos koko suunnittelussa ja yhteistyössä ja koko laitetoimituksessa oli varsin merkittävä.

Meille oli erittäin suuri apu ja hyöty mm. seikkaperäisestä ohjeistuksesta, kuinka pääsemme eroon nimenomaan lumisista suodattimista.

Olemme kokonaisuuteen erittäin tyytyväisiä. Heidän antama ohjeistuksensa on pitänyt täysin paikkansa myös käytännössä.
Huolimatta siitä, että meillä on tästä järjestelmästä vain noin vuoden kokemus niin meillä ollut käytössä myös Retermian toimittama lämmön talteenottopatteristo leikkaussalimme yläpuolella. Siitä on jo yli kymmenen vuoden kokemus.

– LTO-järjestelmästä luvattu hyötysuhde on toteutunut myös käytännössä. Voimme täydellä syyllä suositella Retermia-järjestelmää muillekin edellä mainittujen ongelmien kanssa painiville.

Jatkossa Retermia- järjestelmä tulee meillekin olemaan vahva kandidaatti myös uusille alan toimituksille.

Teksti: Ilkka Lähteenmäki