Case Mc Donald’s Järvenpää

Vuonna 2009 valmistuneeseen Mc Donald´s Järvenpäähän asennettiin Retermia LTO & RECTOOL viilennysjärjestelmä. Katolla olevat LTO- huippuimurit ja ulkosäleikköpatteri on häivytetty maisemointiaidan taakse, jolloin vesikatolla oleva tekniikka ei näy kadulle.

 

Retermia LTO- ja RETCOOL järjestelmä. Tulopuolen Retermia patterilla suoritetaan talviaikainen tuloilman esisuodatus ja lämmöntalteenotto sekä kesäaikainen tuloilman viilennys.


Talviaikana liuoskierto ohjataan tulo- ja poistopattereiden välillä (LTO- käyttö). Kesällä liuosta ajetaan nestejäähdytyskoneen ja tulopatterin välillä (RETCOOL- viilennys).

 

TK1 ja TK2 koneille toteutettiin yhteinen neulalämmönsiirrin ulkoseinälle asennettuna.


Neulalämmönsiirtimen vuosihuolto suoritetaan vesikatolta ja raitisilmakammiosta käsin.

 

Näkymä vesikatolta:

 

Ravintolasalin LTO- huippuimuri kuvassa vasemmalla ja keittiötilan LTO- huippuimuri oikealla. Oikean puoleisessa kuvassa LTO- huippuimureiden huoltokannet ovat avattuna.

 

Keittiö tilan LTO- huippuimurin vuosihuolto Retermian toimittamalla pesutekniikalla.

 

Vasemman puoleisessa kuvassa suoritetaan pesuaineliuoksen levitystä lämpöpinnalle.
Oikean puoleisessa kuvassa korkeapainevesi huuhtelu haalealla, noin 40 C lämpöisellä, vedellä.
Retermia- pesusuuttimella voidaan pestä neulaputkipintaa noin 50 mm etäisyydeltä neulaputkipinnasta. Keittiötilan LTO- huippuimurin pesu- ja kondenssivesiyhteet (4 kpl DN 32 viemäriyhdettä) on viemäröity keittiön rasvanerotuskaivoon.

 

Keittiön tulokoneen TK1 näkymä valvomosta 30.3.2010. Tilanne on ammattikeittiöille hyvin tyypillinen:

Poistoilman lämpötila keittiötilasta on hyvin lämmin (31,4 C) ja tuloilman sisäänpuhalluslämpötila on puolestaan alhainen (16 C), eli halutun tuloilman sisäänpuhalluslämpötilan ja poistoilman lämpötilan välinen ero jopa 15,4 C. Ulkoilman lämpötilan ollessa +3,1 C lämmin, keittiön tuloilmakone ei tarvitse lainkaan lisälämpöä. Toisin sanoen lämmöntalteenottolla pystyttiin kattamaan keittiön tuloilmakoneen koko lämmitystehon tarve + 3 C ulkoilman lämpötilassa, joka on alhaisempi kuin ulkoilman keskilämpötila Järvenpäässä. Lämmön talteenoton tuloilman vuosihyötysuhde on keittiö- sovelluksista edellä mainituista syistä hyvin korkea, luokkaa 70 – 85 %, joka merkittävästi korkeampi kuin LTO- järjestelmän lämpötilasuhde, joka mitoitettu tässä kohteessa 51 prosenttiin.