Case Kuopion yliopisto Canthia

Kohteella oli usean huippuimurin ryhmä ( kuvat 1 ja 2). Tavoitteena oli lämmön talteenoton rakentaminen kyseiseen järjestelmään.

Kuva 1. Kuva 2.

Tavoite saavutettiin rakentamalla kokoojakammio huippuimureiden ympärille. Tämän jälkeen Retermia patterit asennettiin kammion kahdelle sivulle.

Kuva 5. Ennen asennusta Kuva 6. Asennuksen jälkeen