Neulalämmönsiirrin uimahalleissa

Uimahalleissa on erinomaiset mahdollisuudet ottaa poistoilman lämpöenergiaa talteen. Poistoilman lämpösisältö on yleensä korkea ja ilmamäärät suuria. Oikein toteutettu lämmön talteenotto maksaa itsensä takaisin hyvin lyhyessä ajassa.


Uimahalleissa on muutamia erityispiirteitä, jotka tekevät lämmön talteenoton haasteelliseksi. Poistoilma on kosteaa ja mahdollisesti klooripitoista. Kosteus saattaa tiivistyä jääksi lämmön talteenottolaitteessa ja tukkia laitteen. Ilmavirrat kuristuvat, painesuhteet muuttuvat ja rakennuksesta voi tulla ylipaineinen. Pahimmassa tapauksessa ilmavirran kuristuminen voi johtaa kosteuden tiivistymiseen uimahallin rakenteisiin.

Ilmastointijärjestelmien tyypilliset ongelmat ovat tuttuja myös uimahalleissa: Lumi ja vesi tunkeutuvat ulkoilmasäleikön läpi suodattimelle. Suodatin kastuu, jäätyy ja repeytyy tai tukkeutuu lumesta. Mikrobit ja homeet viihtyvät kosteilla suodatinpinnoilla. Suodattimia pitää vaihtaa jatkuvasti, mikä johtaa suuriin kustannuksiin. Uimahallien suuret ilmamäärät tarkoittavat myös suurta ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutusta. Perinteinen lämmön talteenottolaite lisää sähkönkulutusta merkittävästi, sillä sen painehäviö on puhtaanakin tyypillisesti 150 – 300 Pa:n luokkaa.

Neulalämmönsiirrin poistaa käyttöhäiriöt

Neulalämmönsiirrin eroaa perinteisistä lämmön talteenottolaitteista usealla merkittävällä tavalla.

Lämmön talteenoton tehoa voidaan säätää portaattomasti liuospiirin avulla. Lämmönsiirrin voi toimia siksi myös kondenssissa ilman jäätymisongelmia. Lämpöä saadaan talteen myös kovilla pakkasilla. Portaaton tehonsäätö mahdollistaa tarkan ilman lämpötilan säätämisen. Tuloilman lämpötilan edestakaiselta sahaamiselta vältytään. Lämpö saadaan tarkasti talteen juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

Kankaanpään uimahalli

Kankaanpään uimahalliin lisättiin Retermian lämmön talteenotto vuonna 1992. Uimahallin tuloilmakoneet sijaitsevat pääosin kellarissa ja ilmanotto tapahtuu pihatasanteelta betonipystykuiluun. Poisto on hajautettu ja toteutettu mm. huippuimureilla. Ilmanvaihtojärjestelmän rakenteen vuoksi lämmön talteenottoa ei olisi voitu toteuttaa perinteisellä tavalla tehtynä.

Viihdeuimala Vesihelmi

Vanhat lämmönsiirtimet korvattiin neulalämmönsiirtimillä vuonna 1998. Neulalämmönsiirtimien portaattoman tehonsäädön ansiosta poistoilman lämpö saadaan tarkasti talteen. Samalla lumi- ja kosteusongelmat hävisivät.

”CARIBBEAN BAY”, Etelä Korea
Vuonna 1990 rakennettu Everland Water Park eli ”Caribbean Bay” on Aasian suurin vesipuisto. Lämmöntalteenoton rakennukseen suunnitteli Samsung Corporation ja se toteutettiin Retermian neulalämmönsiirtimillä.