Rasvaisen poistoilman lämmöntalteenotto

Keittiöiden poistoilma on lämmintä ja kosteaa, eli siinä on suuri lämpösisältö. Retermia LTO- järjestelmällä saavutetaan keittiö sovelluksissa tyypillisesti 70 – 85 % tuloilman vuosihyötysuhde. Keittiössä syntyvää lämpöä voidaan jakaa usealle tuloilmakoneelle. 

Piirros (pdf 47kb) >>

Vuonna 1986 Hotelli Kalastajatorppaan asennettiin lämmöntalteenotto, joka toteutettiin Retermia-neulalämmönsiirtimillä. Keittiön poistoilma sisälsi paljon rasvaa.

Kuva 1. Kalastajatorppa Kuva 2. Hesburgerin katolla Retermia LTO
Kuva 3. Priimus keittiö Kuva 4. Hirvaskankaan ABC-asema
Kuva 5. Mc Donald’s Järvenpää Kuva 6. Keittiötilan LTO- huippuimurin vuosihuolto Retermian toimittamalla pesutekniikalla.

 

Toisin kuin tavanomaiset lämmönsiirtimet, neulalämmönsiirrin soveltuu myös keittiöiden ja ravintoloiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenottoon. Neulalämmönsiirtimillä on suuri otsapinta-ala ja pieni ilmapuolen painehäviö. Neulalämmönsiirtimen ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta ansiosta neulalämmönsiirrin ei tukkeudu likaisesta ilmasta ja ilmapuolen painehäviö sekä lämmönsiirtokyky pysyvät lähes vakiona koko neulalämmönsiirtimen huoltovälin ajan. Täten likaantuminen ei aiheuta poistoilmaivrran merkittävää pienentymistä huoltovälin aikana.

Kuva 7. Retermia-järjestelmä hotelli Kalastajatorpassa (CADDET 1996). Neulalämmönsiirrin soveltuu myös olemassa olevaan hajautettuun tai keskitettyyn järjestelmään. Jos raitisilmanotto sijaitsee lähellä jäteilman ulospuhallusta, voidaan poistopuolen neulalämmönsiirtimiin asentaa jet-ulospuhallussuuttimet. Suuttimet antavat jäteilmasuihkulle suuren lähtönopeuden ja pitkän heittopituuden.

Kuva 8. Jet-ulospuhallussuuttimilla varustettu lämmöntalteenottohuippuimuri. 

 

Sovellusesimerkkejä:

Case Mc Donald’s Järvenpää >>
Case Hirvaskankaan ABC >>
Case Priimus keittiö >>
Case Hesburger/Teboil Kaarina >>

Ammattikeittiöiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenotto (pdf 1,7mb)>>