Sairaaloiden ja terveyskeskusten lämmöntalteenotto

Ilmastoinnille asetetaan sairaaloissa ja terveyskeskuksissa suuret vaatimukset sekä määrällisesti että laadullisesti. Ilmastoinnin on pystyttävä toimittamaan haluttu ilmamäärä kuhunkin rakennukseen osaan. Sisäilman on oltava erityisen puhdasta ja taudinaiheuttajien leviäminen on estettävä. Ilmastoinnin on toimittava moitteettomasti 24 tuntia päivässä, 365 vuorokautta vuodessa. Lyhytaikainenkin häiriö ilmastoinnin toiminnassa voi merkitä suuria ongelmia sairaalan toiminnan kannalta. Pitkä ilmastoinnin käyntiaika tarkoittaa suurta ilmastoinnin energiankulutusta – mutta myös suuria säästömahdollisuuksia.
Helsingborgin sairaala, Ruotsi


Tutkimusten mukaan sairaaloita vaivaavat samat ongelmat kuin suomalaisia rakennuksia yleensäkin: huono sisäilma, kosteusongelmat, mikrobit, käyttöhäiriöt ja suuri energian kulutus.

Yhtenä syynä kosteus- ja mikrobiongelmiin voi olla lumen ja veden tunkeutuminen ilmanoton (ulkoilmasäleikön) läpi ilmastointi-järjestelmään. Erityisesti tuiskulumi kulkeutuu kanavaan päästyään helposti suodattimelle. Lumi sulaa suodattimeen ja vesi valuu suodatinosan pohjalle. Jos suodatinosassa ei ole viemäröintiä, kosteus saattaa päätyä rakenteisiin.

Kostea suodatin on myös itsessään vakava ongelma. Suodattimen suodatusluokka laskee sen kastuessa. Kosteus yhdistettynä suodattimen pinnalla olevaan pölyyn muodostaa otollisen kasvualustan homeille ja mikrobeille.

Suodatin voi myös jäätyä ja repeytyä tai tukkeutua lumesta. Tämän seurauksena painesuhteet muuttuvat eikä ilmanvaihto enää toimi suunnitellulla tavalla.

Pahimmassa tapauksessa painesuhteiden muuttuminen voi johtaa ilman virtaamiseen likaisista tiloista puhtaisiin tiloihin.

Suodattimia pitää tukkeutumisen vuoksi vaihtaa jatkuvasti, mikä johtaa suuriin kustannuksiin.

Sairaaloiden ja terveyskeskusten suuret ilmamäärät ja pitkä ilmastoinnin käyntiaika tarkoittavat myös suurta sähkönkulutusta. Perinteinen lämmön talteenottolaite lisää sähkönkulutusta merkittävästi, sillä sen painehäviö on puhtaanakin tyypillisesti 150 – 250 Pa:n luokkaa.

Nykyaikaisessa sairaalassa jäähdytys on kesällä lähes välttämättömyys. Olemassa oleviin rakennuksiin on kuitenkin usein vaikea lisätä jäähdytyspatteria. Ilmastointi-järjestelmässä tulee tilanpuute tai ylimääräinen vastus lisää puhaltimen sähkötehon tarvetta niin paljon, että puhaltimet on vaihdettava tehokkaampiin. Jäähdytyskoneen käyttämän energian lisäksi syntyy siten ylimääräisiä epäsuoria kustannuksia: puhallininvestointi ja puhaltimen suurentuneen sähkönkulutuksen tuoma lisälasku. Samalla puhaltimen melutaso saattaa nousta.

Pietarsaaren sairaalan ilmastointijärjestelmä saneerattiin vuonna 1998.


Uusi allergiasairaala, Helsinki