Teollisuus

Joustava Retermia- järjestelmä soveltuu käytettäväksi sekä saneerauksessa että uudistuotannossa. Se on hyvä valinta myös haastavien kohteiden lämmöntalteenottoon. Neulalämmönsiirrin soveltuu myös teollisuus- kohteisiin. Toisin kuin tavanomaiset lämmönsiirtimet, neulalämmönsiirrin soveltuu myös keittiöiden ja ravintoloiden rasvaisen poistoilman lämmöntalteenottoon.

RETTIG LÄMPÖ SANEERAUSKuva 1. Neulalämmönsiirrin ennen asennusta.

Rettig lämpö saneerattiin 1992. Poistoilma sisälsi paljon öljysumua ja palautusilmaa käytettiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Kohteeseen asennettiin Retermia neulalämmöntalteenottojärjestelmä, jonka ansiosta palautusilmaa ei enää tarvinnut käyttää. Näin saavutettiin parannus sisäilman laatuun energiatehokkaasti ja toimintavarmasti.

KOSKINEN OY PINNOITUSTEHDAS


Kuva 2. LTO-esisuodatin Koskisen pinnoitustehtaassa

Koskisen pinnoitustehtaassa oli haasteena järjestelmän toimintavarmuus. Kohteen poistoilma sekä tehdasympäristön ulkoilma sisälsi paljon tuotannosta syntyvää puupölyä. Tavanomainen LTO- järjestelmä ei olisi soveltunut tähän kohteeseen. Tehtaaseen asennettiin Retermia- järjestelmä, joka toimii myös tuloilman esisuodattimena.

RAISIO VIHANTI RUOKAPERUNATEOLLISUUS


Kuva 3. Neulalämmönsiirrin Raisio Vihantissa. 

Raisio Vihanti saneerattiin 1994. LTO toteutettiin perunamuusi-linjan kuumasta ja kosteasta poistoilmasta, jossa oli jauhemaista perunapölyä. Kohteeseen asennettiin Retermia- järjestelmä ja asiakas on ollut erittäin tyytyväinen.

Kuva 4. Neulalämmönsiirrin Raisio Vihantissa.