IV-koneen osien järjestys

Retermia neulalämmönsiirrin sijoitetaan ensimmäiseksi komponentiksi ilmanottopuolelle. Esilämmittävä ja esisuodattava neulalämmönsiirrin pitää pääsuodattimen kuivana ja estää ilmastointijärjestelmän käyttöhäiriöitä.


Perinteinen konesovitus, tulopuoli


Perinteisessä ilmanvaihtojärjestelmässä suodatin sijoitetaan tulokoneeseen lämmön talteenottopatterin eteen. Suodatin joutuu silloin kosketuksiin kylmän ja kostean ulkoilman ja lumen kanssa. hygieniaongelman lisäksi kostea suodatin on jatkuvasti alttiina jäätymiselle. Jäätynyt tai luminen suodatin estää ilman läpivirtauksen.

RETERMIA konesovitus, tulopuoli

Retermian kehittämä lämmön talteenottolaite voidaan ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta asentaa ilmastointijärjestelmään ennen suodatinta ja sulkupeltiä. Ilma on pääsuodattimelle tullessaan esilämmitetty ja esisuodatettu, jolloin suodatin ei kostu. Ilmastointijärjestelmä toimii lumipyryillä ja paukkupakkasillakin moitteettomasti eikä suodattimia tarvitse vaihtaa ennen aikaisesti.

a)


Laittevalmistajan väliosaan sijoitetun neulalämmönsiirtimen huolto voidaan suorittaa päältä avattavan kannen kautta kun väliosan korkeus on alle 1300 mm ja kun neulalämmönsiirtimen päällä on vähintään 1300 mm vapaata tilaa huollon suorittamiseksi. Tällöin neulalämmönsiirtimen päällä ei voi viedä putkia, sähköarinoita ym. mikä estää huoltokantta avautumasta.

b)

Huolto voidaan suorittaa myös neulalämmönsiirtimen molemmilla puolilla sijoitettavien, vähintään 900 mm syvien, huolto-osien kautta. Huolto-osat ovat samaa konekokoa kuin neulalämmönsiirtimen osa ja varustettu täysimittaisella huolto-ovella.

c)

Mikäli koneen syvyyssuunnassa ei ole riittävästi tilaa neulalämmönsiirtimen molemmille puolille sijoitettaville huolto-osille, voidaan lämmönsiirtimen tuloilmapuoleinen huolto suorittaa täysimittaisen (min 900 mm syvän) suodatinosan kautta. Tällöin pääsuodatin vedetään ulos koneesta huollon ajaksi (esim. suodattimen vaihdon yhteydessä). HUOM! tällöin sulkupelti on sijoitettava pääsuodattimen jälkeen!

RETERMIA konesovitus, poistopuoli

a)

b)

RETERMIA konesovitus, päällekkäiset tulo- ja poistokoneet

Mikäli tulo- ja poistokoneet sijaitsevat päällekkäin, voidaan poistokone sijoittaa rakennesokkelin päälle kuvan mukaisesti siten, että poistokone päättyy siihen mistä tulokone Retermian neulalämmönsiirrinosan jälkeen alkaa.

© Retermia Oy 2007


Liitteet

Neulapatterin sijoittaminen konejärjestykseen 

(pdf 27 kb) >>

IV-konesovitus – tulopuoli – korkeus yli 1300mm 


(pdf) >>

IV-konesovitus – tulopuoli – korkeus alle 1300mm 


(pdf) >> 

IV-konesovitus – tulopuoli korkeus yli 1300mm – huolto-osat neulalämmönsiirtimen molemmilla puolilla 

(pdf) >>

IV-konesovitus – poistopuoli – korkeus alle 1300mm

(pdf) >>

IV-konesovitus – poistopuoli korkeus yli 1300mm 

(pdf) >>

IV-konesovitus – kammio


(pdf) >>

IV-konesovitus – päällekkäiset tulo- ja poistokoneet 

(pdf) >>

DWG-tiedostot:

 IV-konesovitus – tulopuoli – korkeus yli 1300mm (142 kb) »
 IV-konesovitus – tulopuoli – korkeus alle 1300mm (90 kb) »
 IV-konesovitus – tulopuoli yli 1300mm – huolto-osat siirtimen molemmilla puolilla (72 kb) »
 IV-konesovitus – poistopuoli – korkeus alle 1300mm (67 kb) »
 IV-konesovitus – poistopuoli korkeus yli 1300mm (73 kb) »
 IV-konesovitus – päällekkäiset tulo- ja poistokoneet (122 kb) »
 IV-konesovitus – kammio (131 kb) »