Lämmönsiirtonesteet

LTO-järjestelmässä käytetään valmiiksi sekoitettua kaupallista LTO-lämmönsiirtonestettä, yleisimmin propyleeni- tai etyleeniglykoliliuosta. Glykoliliuosta ei saa tehdä tavalliseen vesijohtoveteen, sillä vesijohtovesi sisältää korroosiota aiheuttavia epäpuhtauksia, mineraaleja ja raskasmetalleja. Retermia-laitteen takuun edellytyksenä on, että liuosputkisto puhdistetaan ennen LTO-patterin asentamista ja verkostossa käytetään oikeanlaista lämmönsiirtonestettä.

 

Lämmönsiirtonesteen tulee olla LTO -järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiittorit alumiinille, kuparille ja raudalle. Retermian LTO-järjestelmään soveltuvia lämmönsiirtonesteitä ovat etyleeniglykoli Dowcal 10 (Algol Oy) ja Zero HD (Telko Oy) sekä propyleeniglykoli Dowcal 20 (Algol Oy) ja Zero Propylen (Telko Oy). Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit (Al/Cu/Fe jne.) ja ne lisätään sellaisenaan Retermian LTO-järjestelmään. Retermia Oy ei hyväksy käytettäväksi muita kuin yllä mainittuja tuotemerkkejä Retermia-järjestelmissä.

Oikean lämmönsiirtonesteen ja verkoston täyttöön tarvittavien laitteiden hankkiminen kuuluvat putkiurakkaan.

Ennen verkoston täyttöä putkisto tulee puhdistaa huolellisesti. Vesi-glykoli-suhdetta tulee tarkkailla. Putkiurakoitsijan on mitattava järjestelmän tilavuus ja merkittävä se järjestelmään kilvellä. Urakoitsijan on takuuajan lopulla omalla kustannuksellaan toimitettava LTO-verkostojen nesteistä näyte laboratorioon analyysiä varten. Näin selvitetään, onko nesteen inhibiittipitoisuus muuttunut takuuaikana. Koetulosten ja tutkijalausunnon perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat korjaukset vesi-glykoliliuokseen. Urakoitsija toimittaa kirjalliset koetulokset ja lausunnon rakennuttajalle takuuajan päättyessä.

Copyright © Retermia Oy 2007, 2010

Lisätietoa:

>> Algol Oy
>> Telko Oy