LVI-Suunnittelijalle – Retermia Oy

LVI-Suunnittelijalle

Neula- LTO-järjestelmän mitoitus alkaa mitoituslomakkeen täyttämisellä (ks. sivu Mitoituslomake). Retermian LTO-järjestelmän suunnittelu eroaa perinteisistä järjestelmistä. Esimerkiksi LTO-laitteen sijoittaminen rakennukseen on erilainen. LTO voidaan toteuttaa myös hajautettuihin järjestelmiin ja vanhoihin kohteisiin, puhaltimia vaihtamatta. LTO-patteri toimii myös jäähdytyspatterina tarvittaessa.

 

OHJEITA SUUNNITTELIJALLE:

Neulalämmönsiirtimen huoltoa on ajateltava jo suunnitteluvaiheessa, ks. sivu Huollon suunnittelu!
Neulalämmönsiirtimien läheisyydessä tulee olla huoltoa varten vesi- ja sähköliitäntä.

Parhaan lopputuloksen ja toimintavarmuuden saavuttamiseksi tulee Retermian neulalämmönsiirtimiä käyttää LTO-järjestelmän tulo- ja poistopattereina. Retermia Oy ei vastaa LTO-järjestelmän lämpöteknisestä toiminnasta, jos samassa liuospiirissä on käytetty neulalämmönsiirtimiä ja tavanomaisia nestekiertoisia pattereita.

Neulalämmönsiirrin ei tarvitse suojakseen suodatinta. Se toimii tuloilman esisuodattimena (suodatusluokka noin EU-3 tasoa) sekä poistoilman suodattimena, joten poistopuolelle ei normaalisti tarvita erillistä suodatinta.

Neulalämmönsiirrin sijoitetaan tulopuolella mahdollisimman lähelle ilmanottoa, jolloin se pitää kanaviston ja suodattimet kuivana.

Suurin hyöty neulalämmönsiirtimestä saadaan asennettaessa se tulopuolella ulkosäleikön tilalle: neulapatteri suojaa silloin koko kanaviston lumelta ja kosteudelta. Tarvittaessa neulapatteri voidaan yhtä hyvin asentaa myös kanavan osaksi, kammioon tai koneen rakenneosaksi. Koneen rakenneosaksi asennettaessa neulapatteri sijoitetaan tulopuolella ennen suodatinta ja sulkupeltiä, katso ”IV-koneen osien järjestys >> ”.

Kun neulalämmönsiirrin asennetaan ilmanvaihtokoneen rakenneosaksi, urakoitsija toimittaa tyhjän, 1000 – 1200 mm syvän väliosan Retermialle, jonka sisään neulalämmönsiiirrin valmistetaan. Laitevalmistajan väliosaan valmistettu neulalämmönsiirrinosa liitetään IV-koneeseen konehuoneessa.

Neula-LTO soveltuu yhtä lailla saneeraus- kuin uudistuotantokohteisiinkin. Neulalämmönsiirrin on helposti asennettavissa katolle, joko huippuimurin ympärille tai LTO-katokseksi. Vanhat huippuimurit voidaan hyödyntää ja muuttaa LTO -huippuimureiksi. Neulapatterin alhaisen ilmapuolen painehäviön ansiosta vanhojen puhaltimien teho riittää saman ilmavirtauksen säilyttämiseen. Sivulla ”Käyttökustannusvertailu” (Sähkön säästöä => Käyttökustannusvertailu) voit tarkastella Retermian ja tavanomaisen laitteiston käyttökustannusten eroja ilmastointijärjestelmän sähkönkulutuksessa.

IV-konehuoneessa voi sijaita useita koneita: voidaan tehdä 1 – 5 koneelle yhteinen lämmöntalteenotto, koska neulalämmönsiirrin sietää suuria ilmamäärän muutoksia. Järjestelmä voi olla myös ilmamääräsääteinen (VAV), jolloin kesällä voidaan käyttää suurempia ilmamääriä jäähdytykseen tarvitsematta rakentaa erillistä kesäohitusta.

Jäähdytys voidaan toteuttaa neulalämmönsiirtimellä syöttämällä liuosjäähdyttimestä tai tasaussäiliöstä kylmää liuosta tarpeen mukaan, jolloin jäähdytystehoa on mahdollista säätää portaattomasti. Myös vapaajäähdytys on mahdollista Retermia-järjestelmässä. LVI -suunnittelijan sivujen alasivulla (Liittämisperiaate IV-järjestelmään) on näytetty jäähdytyksen toteuttaminen kaavakuvin.

© Retermia Oy 2007