Teknologia

 

Retermia edut

1. Suuri liankeräyskyky & hyvä puhdistettavuus

– rasvapoistojen, autohallien, hitsauspoistojen lämmön talteenotto
– poistopuolella ei tarvita suodattimia
 

2. Helppo asentaa myös saneerauskohteeseen

– LTO-laitteet voidaan sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle
– vanhoja IV-koneita voidaan käyttää ilmamäärien kuristumatta
– lämmön talteenoton lisääminen hajautettuun ilmanvaihtoon
 

3. Ylivoimainen taloudellisuus suurilla ilmamäärillä

– ilmanvastus noin viidesosa tavanomaiseen patteriin nähden (30-50 Pa)
– usealle IV-koneelle yhteinen LTO ja viilennys
– säästöjä asennuskustannuksissa
 

4. Ylivoimainen käyttövarmuus

– tulopuolen neulalämmönsiirrin estää lumen tunkeutumisen IV-järjestelmään

– pääsuodattimen suodatusluokka pysyy vakiona koko suodattimen käyttöiän