Ratkaisu lumi- ja märkäsuodatinongelmiin

Lumen tunkeutuminen ilmastointijärjestelmään on yleinen ongelma, joka voidaan poistaa Retermia – lämmön talteenoton avulla.


Lumi tunkeutuu lumipyryjen aikaan helposti tavanomaisen ilmanottosäleikön läpi ilmastointikanavaan. Kanavaan päästyään lumi joutuu raitisilmasuodattimeen. Suodattimeen kertynyt biologinen pöly kostuu ja olosuhteet muodostuvat otollisiksi mikrobeille ja homeille. Lumi ja vesi aiheuttavat myös suodattimien jäätymistä, jopa repeytymistä. Lumen tukkima tai jäätynyt suodatin kuristaa ilmavirran ja painesuhteet muuttuvat rakennuksessa. Suodattimia on vaihdettava usein, mistä seuraa merkittäviä kustannuksia. Ulkoilmasäleikkö saattaa tukkeutua jäästä ja lumesta, jolloin rakennukseen ei tule raitisilmaa ollenkaan tai sitä tulee liian vähän.

A. = ulkosäleikkö, B. = suodatin, C. = LTO, D. = lisälämmitys, E. = jäähdytys, F. = puhallin.

Suodattimien tukkeutuessa ja perinteisten, vaikeasti huollettavien, lämmönsiirtimien likaantuessa kasvaa konehuonetilasta ilmastointikoneeseen kulkeutuvan likaisen vuotoilmavirran määrä. Tämä johtaa siihen, että tuloilma ei enään ole raikasta ulkoilmaa vaan likaista kierto- ja konehuoneilman sekä ulkoilman sekoitusta. Samalla myös rakennuksen vaipan läpi kulkeutuvan vuotoilmavirtauksen osuus kasvaa.

a. = ulkosäleikkö, b. = puhallin, c. = LTO, d. = suodatin, e.=ulkosäleikkö, f.= suodatin, g. = jäähdytys, h. = lisälämmitys, i. = puhallin.

Rakennuksen painesuhteiden muuttuessa pahimmillaan koko ilmankierron suunta muuttuu. Kun tarkoitus on tuoda tuloilma puhtaisiin tiloihin ja poistaa se likaisten tilojen kautta voi tilanne kääntyä päinvastaiseksi. Ilma ei kulje rakennuksessa niinkuin sen pitäisi kulkea.

Kaikki nämä ongelmat voidaan poistaa Retermian teknologian avulla.

I. = LTO + jäähdytys, II. = ulkosäleikkö, III. = suodatin, IV. = lisälämmitys, V. = puhallin.

Neulalämmönsiirrin asennetaan ulkoilmasäleikön tilalle. Lämmönsiirrin esilämmittää ja kuivaaulkoilman ennen kuin se saavuttaa pääsuodattimen. Neulalämmönsiirrin toimii lumensulatuspatterina: lumi sulaa siirtimessä ja poistuu vetenä viemäröintiyhteen kautta. Neulalämmönsiirrin ei jäädy siinä kiertävän lämpimän nesteen ansiosta. Suodattimelle tullessaan ilma on kuivaa, jolloin suodatin pysyy toimintakuntoisena pahimmillakin lumipyryillä. Näin säästetään suodatinkustannuksissa ja laitoksen huoltohenkilöstön ajankäytössä. Samalla taataan korkea tuloilman laatu.