Lämmöntalteenotto

Neulalämmönsiirrin ottaa poistoilman lämpöenergiaa talteen ja sitoo sen lämmönsiirtonesteeseen. Neste pumpataan liuospumpun avulla tulopuolen lämmönsiirtimeen, missä nesteen sisältämä lämpöenergia esilämmittää tuloilman. Näin saadaan tuloilman vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta katetuksi 50-70 % poistoilman lämpöenergialla.

 

Retermian lämmön talteenotto soveltuu asennettavaksi sekä uudisrakennuksiin että olemassa oleviin rakennuksiin. Vanha ilmastointijärjestelmä voidaan muuttaa energiaa tuhlaavasta energiaa säästäväksi, puhaltimia tai muita laitteita uusimatta. Samalla on mahdollista lisätä järjestelmään koneellinen jäähdytys: neulalämmönsiirrin toimii tarvittaessa myös jäähdytyspatterina.

 
 

RECAL® -laskentapalvelu

RECAL- ohjelmalla saadaan luotettava kuva LTO- järjestelmän taloudellisista säästöistä sekä takaisinmaksuajasta. Recal -laskentapalvelu >>

Puhallinsähkön säästöä

Sivulla ”Käyttökustannusvertailu” (Puhallinsähkön säästöä => Käyttökustannusvertailu) voit tarkastella Retermian ja tavanomaisen laitteiston käyttökustannusten eroja ilmastointijärjestelmän sähkönkulutuksessa.