Käyttökustannusvertailu

Laskentaoletukset

Tässa laskennassa otetaan huomioon :

A) RETERMIA-järjestelmä

Tulopuolen neula LTO-esisuodatin (1)

Tulopuolen pääsuodatin (2)

Tulopuolen lämmityspatteri (3)

RETERMIA-järjestelmä
Poistopuolen neulapatteri (4) RETERMIA-järjestelmä
B) Tavanomainen järjestelmä

Tulopuolen
ilmanottosäleikkö/lumisieppari (5)

Tulopuolen
esisuodatin (6)

Tulopuolen
pääsuodatin (7)

Tulopuolen
LTO-laite (8)

Tulopuolen
lämmityspatteri (9)

Tulopuolen
jäähdytyspatteri (10)

Tulopuolen
pisaraloukku (11)

Tavanomainen järjestelmä
Poistopuolen
suodatin (12)

Poistopuolen
LTO-laite (13)

Poistopuolen
jäteilman ulospuhallussäleikkö (14)

Tavanomainen järjestelmä

Tulopuolen pääsuodattimien (2) ja (7) sekä lämmityspatterien (3) ja (9) painehäviöt kumoavat toisensa eikä niitä ole otettu mukaan vertailuun.

Laskukaavat

 1. Tehontarve tulopuoli
  (Tuloilmavirta x Painehäviö tulopuoli) / (Puhallinhyötysuhde tulopuoli x 1000)
 2. Tehontarve poistopuoli
  (Poistoilmavirta x Painehäviö poistopuoli) / (Puhallinhyötysuhde poistopuoli x 1000)
 3. Kokonaisenergiantarve
  Energiantarve tulopuoli + energiantarve poistopuoli
 4. Vuotuinen energiantarve T 
  Käyttöaika x tehontarve tulopuoli
 5. Vuotuinen energiantarve P
  Käyttöaika x tehontarve poistopuoli
 6. Kokonaisenergiantarve/vuosi 
  Vuotuinen energiantarve T + Vuotuinen energiantarve P
 7. Vuotuinen energiakustannus 
  Energian hinta x Kokonaisenergiantarve
 8. Vuotuinen suodatinkustannus 
  Suodattimien lkm x suodattimen hinta x suodattimien vaihtoväli (1/vuosi)

  Retermia järjestelmällä pääsuodattimien käyttöikä moninkertaistuu kun suodattimen kostumiselta aiheutuvaa lisävaihtotarvetta ei ole. Tulopuolella saadaan kaksi-portainen suodatus neulalämmönsiirtimen toimiessa esisuodattimena.

  Mikäli tavanomaisessa järjestelmässä käytetään esisuodatinta, vältytään esisuodattimen kostumiselta aiheutuvalta vaihtotarpeelta ja märkäsuodatinongelmilta.

 9. Todelliset vuosikustannukset
  Vuotuinen energiakustannus + Kokonaissuodatinkustannus