VAS-luokan määritys

Laskukaavat


SFP=(Ptulo+Ppoisto)/qdim,

[kW/(m3/s)]

SFP(specific fan power)=Puhallinteho. Ilmoittaa ilmastointijärjestelmän (tulopuoli + poistopuoli) tehon rakennuksen läpi siirrettyä ilman tilavuusvirtaa 1 m3/s kohti. VAS-luokitus perustuu laitteiston SFP-arvojen vertailuun. Yksikkönä on kW/(m3/s).

Ptulo=tuloilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho,[kW].

Ppoisto=poistoilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho,[kW].

qdim=laitteiston mitoitettu tilavuusvirta eli suurin tulo- tai poistoilmavirta,[m3/s].


Ptulo=dptulo*qtulo/(µtulo*1000),

[kW]

Ptulo=tuloilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho,[kW]

dptulo=tulopuolen painehäviö,[Pa]

qtulo=tuloilmavirta,[m3/s]

µtulo=tulopuhaltimen hyötysuhde


Ppoisto=dppoisto*qpoisto/(µpoisto*1000),

[kW]

Ppoisto=tuloilmapuhaltimen sähköverkosta ottama teho,[kW]

dppoisto=tulopuolen painehäviö,[Pa]

qpoisto=tuloilmavirta,[m3/s]

µpoisto=tulopuhaltimen hyötysuhde