Ylivoimaista kustannustehokkuutta – Retermia Oy

Ylivoimaista kustannustehokkuutta

Retermian LTO-/ jäähdytysjärjestelmä on kokonaiskustannuksiltaan ylivoimaisen edullinen: elinkaarikustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat ja yhden järjestelmän hinnalla täytetään useita eri toimintoja.
Helsingborgin sairaala, Ruotsi. Neulalämmönsiirrin toimii LTO-patterina, hygieenisenä esisuodattimena, jäähdytyspatterina ja lumensulatuspatterina. Laitteiden ilmapuolen painehäviö on vain 30 Pa.


Puhaltimien sähkönkulutus muodostaa 80-90 % ilmastointijärjestelmän elinkaarikustannuksista.
Sähkötehokkaiden laitteiden valinta on ensiarvoisen tärkeää käyttökustannuksien kurissapitämiseksi.

Neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö (virtausvastus) on markkinoilla olevista lämmönsiirtimistä alhaisin. Siksi sen epäsuora sähkönkulutus on pienin. Sähkölaskussa säästetään 15 vuoden teknisen käyttöiän aikana valtavia summia verrattuna perinteiseen lämmön talteenottoon.

Neulalämmönsiirtimen alhainen ilmapuolen painehäviö (vain noin 30 -50 Pa) johtuu alhaisesta otsapintanopeudesta. Neulalämmönsiirtimen otsapinta (pinta, johon ilma törmää) on suuri, mikä pitää otsapintanopeuden (ilmavirta m3/s per otsapinta m2) alhaisena. Tästä seuraa pieni virtausvastus ja alhainen sähkön kulutus. Lisäksi Retermia-järjestelmässä ei tarvita poistopuolella suodattimia, jolloin poistopuolen suodattimen sähkönkulutukselta vältytään.

Vuotuiset käyttökustannukset ilmastointijärjestelmän sähkönkulutuksessa ja suodattimien kustannuksissa energian hinnalla 0,08 €/kWh, kun laitoksen tulo- ja poistoilmavirta on 50 m3/s, käyttöaika 8760 h/vuosi ja puhallinhyötysuhde 0,5.

Neulalämmönsiirrin toimii paitsi lämmön talteenottopatterina, myös esisuodattimena, jäähdytyspatterina, lauhdelämmön talteenottopatterina ja lumensulatuspatterina. Kaikki nämä toiminnot saadaan yhden järjestelmän hinnalla. Lisäksi saneerauskohteissa säästetään puhaltimien hankintahinta: lämmön talteenoton tai jäähdytyksen lisääminen ei edellytä puhaltimien vaihtamista lämmönsiirtimen alhaisen puhallintehon tarpeen ansiosta.

Sivulla ”Käyttökustannusvertailu” (Sähkön säästöä => Käyttökustannusvertailu) voit tarkastella Retermian ja tavanomaisen laitteiston käyttökustannusten eroja ilmastointijärjestelmän sähkönkulutuksessa.

Voit myös laskea järjestelmäsi ominaissähkönkulutuksen (SFP-luvun) sivulla ”VAS-luokan määritys”.