Erikoissovellukset

Erikoissovellukset

Retermia Oy palvelee asiakasta yksilöllisesti. Retermia -laite voidaan räätälöidä täysin asiakkaan toivomusten mukaisesti.


Kuvat 1 ja 2.  Neulalämmönsiirtimessä automaattipesu ja erikoisleveä neulaputkirivien väli.

Kuvat 5 ja 6. Retermia LTO-huippuimuri korroosiosuojapinnoituksella
Kuvat 3 ja 4. Suorilla neulaputkilla varustettu neulalämmönsiirrin