Terminologia

Neulalämmönsiirrin (engl. needle heat exchanger, ruots. nålvärmeväxlare) on Retermia Oy:n valmistama lämmöntalteenottolaite (LTO-laite), jossa lämmönsiirtopintana toimii patentoitu neulaputki.Alumiininauhasta ja kupari- tai alumiiniputkesta valmistettava neulaputki taivutetaan ja kootaan lämmönsiirtimeksi Retermian tehtailla. Koska neulalämmönsiirrin toimii samalla karkeasuodattimena, siitä käytetään myös nimitystä LTO-esisuodatin.

Neulalämmönsiirtimiä valmistetaan useita eri tyyppejä, jotka on tarkemmin esitelty sivulla Tuotetyypit. Karkeasti jaoteltuna neulalämmönsiirtimet voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: aaltomallinen neulalämmönsiirrin ja U-mallinen neulalämmönsiirrin. Jaottelu viittaa neulaputkien taivutusmalliin, joka voi siis olla joko aaltomainen tai U-malli. Aaltomallisia neulaputkia käytetään rakenneosissa, U-mallisia ilmanotto- ja ulospuhalluskatoksissa sekä LTO-huippuimureissa (ks. selitykset alla).

Kuva 1. Aaltomallinen neulalämmönsiirrin Kuva 2. U-mallinen neulalämmönsiirrin

Aaltomallisia neulalämmönsiirtimiä on kahdenlaisia: Retermia runkoon ja IV-koneen väliosaan valmistettavia. Retermian runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin asennetaan ilmanvaihtosäleikön tilalle kammion mittojen mukaan tehtyyn eristämättömään rakenneosaan. IV-koneen väliosaan rakennettu neulalämmönsiirrin valmistetaan asiakkaan toimittaman väliosaan (esim. Recair, Koja, FläktWoods, Swegon, IV-Produkt, Wolf, GEA, Novenco tms.) ja asennetaan koneen osaksi.

Neulalämmönsiirrin voidaan valmistaa myös katolle sijoitettavaksi U-malliksi. Esimerkkejä tästä ovat ilmanottokatosilmankäsittelykatos ja ulospuhalluskatos. Ilmanotto-, ilmankäsittely- ja ulospuhalluskatoksista käytetään yleisnimitystä LTO-katos. Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. Jos vanhoja puhaltimia ei voida irrottaa ja lähettää Retermian tehtaalle, valmistetaan piipun mittojen mukaan LTO-kasetti, joka asennetaan imurin ympärille paikan päällä.

Toimivaan lämmöntalteenottojärjestelmään kuuluu vähintään kaksi lämmönsiirrintä, tulo- ja poistolämmönsiirrin, sekä näitä yhdistävä liuosputkisto varusteineen. Retermian tulo- ja poistolämmönsiirtimien muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan nimellä neulalämmöntalteenotto, lyhyemmin neula-LTO. Vaihtoehtoisesti voidaan puhua Retermia-LTO:sta. Neula-LTO ja Retermia-LTO ovat yleisnimityksiä, jotka voivat viitata mihin tahansa Retermian tuotetyyppien yhdistelmään.