Tuotteen ympäristövaikutukset

Lämmönsiirtimien valmistus aiheuttaa päästöjä ympäristöön ja kuluttaa luonnonvaroja. Alumiinin ja teräksen valmistus sekä laitteen käytön aikainen sähkönkulutus ovat ympäristön kannalta erityisen merkittäviä elinkaaren vaiheita. Neulalämmönsiirrin säästää energiaa normaalisti 24-35 kertaisesti sen, mitä energiaa kuluu tuotteen valmistukseen, käyttöön ja hävitykseen.

Neulalämmönsiirtimen positiiviset ympäristövaikutukset ylittävät moninkertaisesti laitteen valmistuksen ja käytön ympäristörasitukset. Esimerkiksi ilmavirraltaan 11 kuutiometriä sekunnissa olevan neulalämmönsiirtimen (tyyppi: rakenneosa, eristetty, käyttöaika 24 h/d, 7 d/ vko) elinkaaren aikainen energiansäästö, noin 15 700 MWh, on yli 24 kertaa suurempi kuin laitteen elinkaaren aikainen energian kulutus.

Käytönaikainen sähkönkulutus koostuu pääasiassa lisääntyneen painehäviön aiheuttamasta puhaltimen lisätehon tarpeesta sekä lämmönsiirtonesteen pumppauksesta. Ilmanvaihdon käyntiaika (tuntia päivässä ja päivää viikossa) vaikuttaa luonnollisesti hyvin paljon sähkönkulutukseen. Jos ilmanvaihto on jatkuvasti päällä (esim. sairaalat), sähkönkulutus on suurimmillaan.

Sähkönkulutuksella on ratkaiseva merkitys myös elinkaarikustannusten (Life Cycle Costs, LCC) kannalta. Voit laskea oman järjestelmäsi käyttökustannukset sivulla Puhallinsähkön säästöä/ käyttökustannusvertailu.

Lämmöntalteenottolaitteille voidaan laskea takaisinmaksuaika ympäristömielessä. Käyntiaika vaikuttaa takaisinmaksuaikaan huomattavasti: mitä pidempi ilmanvaihdon käyntiaika, sitä nopeammin valmistuksen ympäristökuormitus kompensoituu energian säästön positiivisilla ympäristövaikutuksilla.

Neulaputki on helppo puhdistaa korkeapainepesurilla. Säännöllinen huolto pitää neulapatterin ilmapuolen painehäviön alhaisena ja sähkönkulutuksen pienenä.

Neulapatterin komponenteista suurin osa on arvokasta kierrätyskelpoista metallia. Retermia ottaa vastaan käytöstä poistetut neulalämmönsiirtimet ja huolehtii niiden kierrätyksestä.