b) LTO-laitteen tukkeutuminen, ilmavirtojen kuristuminen ja painesuhteiden muuttuminen rakennuksessa?

b) LTO-laitteen tukkeutuminen, ilmavirtojen kuristuminen ja painesuhteiden muuttuminen rakennuksessa?

Retermian lämmönsiirtimen ainutlaatuisen neulapinnan ansiosta lämmönvaihtopinta-ala on suuri, jolloin otsapintanopeus pysyy alhaisena. Lika ei juutu tiukasti patterin pintaan ja patteri on siksi helppo puhdistaa joko pelkästään imuroimalla tai tarvittaessa (esimerkiksi vuosihuollon yhteydessä) lisäksi korkeapainepesurilla. Alhaisen ilmapuolen painehäviön johdosta ilmavirrat eivät kuristu ja painesuhteet säilyvät ennallaan LTO -laitteesta huolimatta.