d) LTO -laitteen vuotaminen: liuotinkäryt yms. siirtyvät poistoilmasta tuloilmaan?

d) LTO -laitteen vuotaminen: liuotinkäryt yms. siirtyvät poistoilmasta tuloilmaan?

Neulalämmöntalteenotossa tulo- ja poistoilma eivät koskaan joudu kosketuksiin toistensa kanssa, joten vuotoa poistoilmasta tuloilmaan ei tapahdu. Siksi se on turvallinen vaihtoehto myös teollisuuskohteiden lämmöntalteenottoon.