Category Archives: Uutiset

LTO-huippuimurit uudistuvat

Category : Uutiset

Retermia Oy:n siirtyy vuoden 2020 alussa (helmi- ja maaliskuun aikana) käyttämään LTO-huippuimureissaan toisen sukupolven Ziehl Abegg EC -moottoreita. Uudet puhallinmoottorit täyttävät energiatehokkuusluokan IE5 (standardi IEC-60034-2-30) ja tiiveysluokan IP55. Uusissa EC-moottoreissa on mm. Modbus väyläliitäntä vakiona sekä integroitu Bluetooth-yhteysmoduuli, jolla puhaltimen asetuksia voidaan muuttaa langattomasti älypuhelimella tai tabletilla (Android/iOS).


LTO-huippuimureissa käytetty toisen sukupolven EC-moottori.

Uudet EC-puhaltimet käyvät myös toimitettujen laitteiden varaosapuhaltimina. Uusissa EC-puhaltimissa on samat ulkomitat ja toiminta-arvot kuin Retermian aiemmin käyttämissä EC-puhaltimissa.

LTO-huippuimureiden puhaltimiin voi vuoden 2020 alusta lähtien valita myös uuden, matalaan paineenkorotukseen optimoidun, ZA Bluefin -siipipyörän, jolla äänitasot ja SFP-luku pienenevät.

Retermian LTO-huippuimurit sisältävät vuoden 2020 alusta lähtien vakiona puhaltimen turvakytkimen. LTOH-laitteen sisään tulevat anturoinnit, kuten puhaltimen ilmamäärän ja poistoilman lämpötilan mittaukset, asennetaan valmiiksi tehtaalla.

LTOH-laitteeseen voidaan sijoittaa useita ilmamäärältään 300-1200 l/s olevia EC-puhaltimia.

LTO-huippuimureita saa myös taajuusmuuttajakäyttöisillä AC-moottoreilla.
 Lisäksi LTOH-laitteista löytyy myös haastaviin olosuhteisiin mallisto, jossa puhaltimen metalliosat ja neulalämmönsiirtopinta on korroosiosuojakäsitelty ja runko valmistettu haponkestävään peltiin. LTOH-laitteisiin saa lisävarusteena huoltotasot, sekä tuentaan kulmatolpat.


Tulevaisuuden lämmönsiirrin 5- hanke

Category : Uutiset

Retermia Oy on saanut Euroopan aluekehitysrahastosta ” Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020″ ohjelmasta Tulevaisuuden lämmönsiirrin 5- kehityshankkeeseen.
Hankkeessa kehitetään ja testaan mittauksin uusia lämmönsiirrin- ratkaisuja, joilla haastavien ilmanvaihtojärjestelmän elinkaaren aikainen energian kulutus voidaan minimoida.
Hankkeessa kehitetään myös neulalämmönsiirtimien valintaan uusi valintaohjelma, edistetään yrityksen kansainvälistymistä sekä kehitetään tuotantomenetelmiä.


Uuden Sydämen lämpö otetaan talteen neulalämmönsiirtimillä

Retermia valittiin lämmöntalteenoton teknologiatoimittajaksi Kuopion yliopistollisen sairaalan Uusi Sydän 2025-rakennushankkeen 1C-1-osaan. Toimitussopimus tehtiin vuoden 2018 lopussa. Perusteluna valinnalle olivat Retermian ratkaisun kilpailukykyisyys elinkaarikustannuksiltaan sekä KYS:in aiemmat hyvät kokemukset Retermian LTO-laitteiden toimivuudesta käytännössä.

Allianssina toteutettavassa Uusi Sydän 2025 -rakennushankkeessa peruskorjataan Puijon sairaalan vanhimmat rakennusosat. Uudistamishankkeen koko on 60 000 neliötä ja budjetti 164 M€. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa.

Projektissa laskettiin elinkaarikustannukset vaihtoehtoisille lämmöntalteenottojärjestelmille. Laskenta-aikana käytettiin 20 vuotta.

Huollon tarve, suodatinkustannukset, lumen ja jäätymisen aiheuttamat haasteet, muutosjoustavuus, valmistajan tietotaidon saaminen projektin hyödyksi, käynnistyminen häiriön jälkeen – kaikkia näitä asioita mietittiin allianssityöryhmässä. Ryhmässä olivat mukana rakennuttaja, LVISA-suunnittelijat, päätoteuttaja ja huolto-organisaatio.

LVIA-asiantuntija Kari Laukkanen Kuopion yliopistollisen sairaalan kiinteistöhallinnosta pitää toimintavarmuutta tärkeänä. ”Lumi ei tule kammioon saatikka suodattimille, hyötysuhde on käytännössä sama kuin mitä LTO-mitoituksissa luvattu eikä LTO-järjestelmä ole tehonrajoitustilassa kovillakaan pakkasilla”, Laukkanen listaa kokemuksiaan Retermiasta.

Retermian toimitukseen sisältyy useaa ilmanvaihtokonetta palveleva energiansäästö- ja jäähdytysjärjestelmä ilmavirralle 20 m3/s. Järjestelmässä hyödynnetään poistoilman lämmön lisäksi vapaajäähdytysperiaatteella myös rakennuksen sisäisiä lämpökuormia. Retermian toimitus käsittää neulalämmönsiirtimet ja putkistoon tulevat toimilaitepaketit. Hanke toteutetaan RETCARE Elinkaarikonseptin mukaisesti, joten siihen sisältyvät Retermian asiantuntijoiden tukipalvelut laitteiden koko elinkaaren ajan.


Ilmanvaihtokoneiden ekosuunnitteluasetukset

Category : Uutiset

Ilmanvaihtokoneiden ekosuunnitteluasetuksen uudet vaatimustasot astuivat voimaan vuoden 2018 alusta. Lue lisää tiedotteesta >>


Uusi neulalämmönsiirrin mallisto täyttää ECO2018- vaatimukset

Category : Uutiset

Lue lisää asiasta asiakaslehdestämme 1 / 2015 >> 


Hae