Category Archives: Uutiset

Retermia Oy osallistuu Sairaalatekniikan päiville Kuopioon helmikuussa 2016

Category : Uutiset

Sairaalatekniikan päivät Kuopiossa 10.-11.2.2016.

Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry järjestää yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa Suomen sairaaloiden tekniselle henkilökunnalle kohdennetut Sairaalatekniikan päivät 10-11.2.2016 Kuopion Musiikkikeskuksella.

Tervetuloa vierailemaan Retermian osastolle numero 62.


Retermia Oy osallistuu Sairaalatekniikan päiville Turkuun 2.6.-5.6.2015

Category : Uutiset

Perinteisesti helmikuussa järjestetyt Sairaalatekniikan päivät järjestetään vuonna 2015 poikkeuksellisesti kesäkuun alussa Turussa 2.-5.6.2015 Turussa järjestettävän IFHE-EU kongressin yhteydessä. Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry on saanut kansainvälisen tapahtuman järjestettäväkseen. IFHE-EU kongressi järjestetään joka toinen vuosi ja Turun tapahtumassa alan eurooppalaiset toimijat kokoontuvat yhteen kuudennen kerran. Edellinen IFHE-EU kongressi järjestettiin Sveitsin Bernissä keväällä 2013.

Turun kongressin nettisivut on avattu ja ne löytyvät osoitteesta www.eche2015.fi. Sivuilla on tapahtuman ohjelma sekä sieltä löytyvät myös ohjeet näytteilleasettajille.

Vuoden 2014 Sairaalatekniikan päivillä oli yli 500 osallistujaa. Turun tapahtumaan odotetaan lisäksi ulkomaalaisia vieraita noin 200 osallistujan verran.


Neljä riviä syvät neulalämmönsiirrinmallistot

Category : Uutiset

Olemme kehittäneet ilmanvaihdon epäsuoriin LTO- järjestelmiin uuden neulalämmönsiirrinmalliston, jossa ilman virtaussuunnassa peräkkäisiä neulaputkirivejä on neljä. Neljä riviä syvissä neulalämmönsiirtimissä lämmönsiirtopinta on jaettu kahteen erilliseen lohkoon, jotta lämmönsiirrin on helposti puhdistettavissa eikä likaantuminen vaikuta lämmöntalteenoton lämpötilasuhteeseen huoltovälin aikana kuin marginaalisesti. Samalla itse neulaputken rakennetta on kehitetty juuri tätä lämmönsiirrinsovellusta varten optimaaliseksi.

Neljä riviä syvillä neulalämmönsiirtimillä saavutetaan ilmanvaihdon epäsuorissa LTO- järjestelmissä lämmönsiirtonesteestä ja mitoituksesta riippuen 55…60 % lämpötilasuhde tulo- ja poistoilmavirtojen ollessa yhtä suuret. Kolme riviä syvillä neulalämmönsiirtimillä vastaava lämpötilasuhde on 50…55 %.

 

Lue lisää aiheesta Retermia News 2 / 2013 numerosta.


CE -merkintä

Category : Uutiset

Uusi rakennustuoteasetus tekee CE-merkinnästä pakollisen niille rakennustuotteille, joille on olemassa eurooppalainen harmonisoitu  tuotestandardi. CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että rakennustuotteeseen liitetyt tiedot on hankittu asetuksen mukaisesti ja niitä voidaan pitää riittävinä ja luotettavina.

 

Noin kahdellekymmenelle prosentille rakennustuotteista ei vielä ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia (hEN). Jos standardia ei ole, tuotetta ei voi eikä pidä CE -merkitä. CE-merkin puuttuminen ei tässä tapauksessa ole este tuotteen myymiselle tai käytölle – tuotteen soveltuvuus rakennuskohteeseen on vain arvioitava muiden asiakirjojen perusteella. Sen sijaan, jos valmistaja kiinnittää CE -merkin tuotteeseen, vaikka merkin käytölle ei ole edellytyksiä, voidaan tuotteen myynti tai sen käyttö rakentamiseen kieltää.

 

– Talotekniikkatuotteista suuri osa on vielä CE-merkinnän ulkopuolella, kertoo erityisasiantuntija Mikko Nyman VTT Expert Services Oy:stä ja jatkaa, että osalle talotekniikkatuotteista CE-merkintävaatimus tulee kuitenkin muun sääntelyn kuin rakennustuoteasetuksen mukaan. CE-merkintää voivat edellyttää esimerkiksi koneturvallisuusdirektiivi, pienjännitedirektiivi, EMC -direktiivi ja ekosuunnitteluasetukset.

 

Retermian neulalämmönsiirtimeen CE-merkkiä ei voi kiinnittää.

– Epäsuorille nestekiertoisille lämmöntalteenottolaitteille ei ole olemassa hEN -standardia eli CE-merkkiä ei siksi voi kiinnittää, Nyman vahvistaa.

 

Konedirektiivin mukainen CE-merkintävaatimus koskettaa kuitenkin huippuimureita. Retermia LTO-huippuimureissa käytettävät puhaltimet on tästä syystä CE-merkitty, mutta merkintä koskee vain huippuimuria, ei koko laitetta, koska kokonaisuudelle ei ole olemassa hEN-standardia.

 

Retermia seuraa standardoinnin edistymistä aktiivisesti. Lämmönsiirrinten hEN -standardia odotellessa Retermia toimittaa tuotteistaan suunnittelijalle seikkaperäiset tekniset dokumentit teho- ja energiaperusteisine suoritusarvoineen ja mittakuvineen. Näin tuotteiden soveltuvuus kuhunkin rakennuskohteeseen voidaan todeta.


Tekninen myyjä

Category : Uutiset

Retermia Oy on ilmastoinnin ja lämmöntalteenoton huipputeknologiayritys. Yhtiö on kehittänyt ja patentoinut ainutlaatuisen neulalämmönsiirtimen ja siihen liittyvän valmistusmenetelmän, jotka mahdollistavat hygieenisten ja energiaa säästävien lämmöntalteenottoratkaisujen toteuttamisen. Retermia Oy on perhe- yritys joka on toiminut kotipaikkakunnallaan Heinolassa vuodesta 1982 lähtien. Yrityksellä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.

Retermian tavoitteena on asiakkaan ilmastointiin ja lämmöntalteenottoon liittyvien ongelmien ja kysymysten ratkaiseminen tarjoamalla sekä asiantuntevaa palvelua että korkealuokkaisen tuotteen.

Etsimme teknistä myyjää kasvavaan ja kehittyvään yritykseemme. Etsimme henkilöä, joka:

· Omaa LVI- insinöörin tai diplomi- insinöörin koulutuksen.

· Työkokemusta LVI- alan suunnittelu- ja/tai teknisen myynnin tehtävistä.

· On ulospäin suuntautunut ja tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

· Kykenee itsenäiseen ja tulosvastuulliseen työhön.

· Omaa luontaisen taipumuksen oman työnsä kehittämiseen.

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen ja kannustavan palkan, miellyttävän työympäristön, haasteellisen ja mielenkiintoisen työtehtävän jossa saa toimia yhteistyössä alan huippuasiantuntijoiden kanssa mielenkiintoisissa energiansäästöprojekteissa.

Työhakemukset ja CV:n voi lähettää yhdessä palkkatoivomuksen kanssa osoitteeseen:

markus.castren (at) retermia.fi


Hae