CE -merkintä

Category : Uutiset

Uusi rakennustuoteasetus tekee CE-merkinnästä pakollisen niille rakennustuotteille, joille on olemassa eurooppalainen harmonisoitu  tuotestandardi. CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että rakennustuotteeseen liitetyt tiedot on hankittu asetuksen mukaisesti ja niitä voidaan pitää riittävinä ja luotettavina.

 

Noin kahdellekymmenelle prosentille rakennustuotteista ei vielä ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia (hEN). Jos standardia ei ole, tuotetta ei voi eikä pidä CE -merkitä. CE-merkin puuttuminen ei tässä tapauksessa ole este tuotteen myymiselle tai käytölle – tuotteen soveltuvuus rakennuskohteeseen on vain arvioitava muiden asiakirjojen perusteella. Sen sijaan, jos valmistaja kiinnittää CE -merkin tuotteeseen, vaikka merkin käytölle ei ole edellytyksiä, voidaan tuotteen myynti tai sen käyttö rakentamiseen kieltää.

 

– Talotekniikkatuotteista suuri osa on vielä CE-merkinnän ulkopuolella, kertoo erityisasiantuntija Mikko Nyman VTT Expert Services Oy:stä ja jatkaa, että osalle talotekniikkatuotteista CE-merkintävaatimus tulee kuitenkin muun sääntelyn kuin rakennustuoteasetuksen mukaan. CE-merkintää voivat edellyttää esimerkiksi koneturvallisuusdirektiivi, pienjännitedirektiivi, EMC -direktiivi ja ekosuunnitteluasetukset.

 

Retermian neulalämmönsiirtimeen CE-merkkiä ei voi kiinnittää.

– Epäsuorille nestekiertoisille lämmöntalteenottolaitteille ei ole olemassa hEN -standardia eli CE-merkkiä ei siksi voi kiinnittää, Nyman vahvistaa.

 

Konedirektiivin mukainen CE-merkintävaatimus koskettaa kuitenkin huippuimureita. Retermia LTO-huippuimureissa käytettävät puhaltimet on tästä syystä CE-merkitty, mutta merkintä koskee vain huippuimuria, ei koko laitetta, koska kokonaisuudelle ei ole olemassa hEN-standardia.

 

Retermia seuraa standardoinnin edistymistä aktiivisesti. Lämmönsiirrinten hEN -standardia odotellessa Retermia toimittaa tuotteistaan suunnittelijalle seikkaperäiset tekniset dokumentit teho- ja energiaperusteisine suoritusarvoineen ja mittakuvineen. Näin tuotteiden soveltuvuus kuhunkin rakennuskohteeseen voidaan todeta.


Tekninen myyjä

Category : Uutiset

Retermia Oy on ilmastoinnin ja lämmöntalteenoton huipputeknologiayritys. Yhtiö on kehittänyt ja patentoinut ainutlaatuisen neulalämmönsiirtimen ja siihen liittyvän valmistusmenetelmän, jotka mahdollistavat hygieenisten ja energiaa säästävien lämmöntalteenottoratkaisujen toteuttamisen. Retermia Oy on perhe- yritys joka on toiminut kotipaikkakunnallaan Heinolassa vuodesta 1982 lähtien. Yrityksellä on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.

Retermian tavoitteena on asiakkaan ilmastointiin ja lämmöntalteenottoon liittyvien ongelmien ja kysymysten ratkaiseminen tarjoamalla sekä asiantuntevaa palvelua että korkealuokkaisen tuotteen.

Etsimme teknistä myyjää kasvavaan ja kehittyvään yritykseemme. Etsimme henkilöä, joka:

· Omaa LVI- insinöörin tai diplomi- insinöörin koulutuksen.

· Työkokemusta LVI- alan suunnittelu- ja/tai teknisen myynnin tehtävistä.

· On ulospäin suuntautunut ja tulee hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

· Kykenee itsenäiseen ja tulosvastuulliseen työhön.

· Omaa luontaisen taipumuksen oman työnsä kehittämiseen.

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen ja kannustavan palkan, miellyttävän työympäristön, haasteellisen ja mielenkiintoisen työtehtävän jossa saa toimia yhteistyössä alan huippuasiantuntijoiden kanssa mielenkiintoisissa energiansäästöprojekteissa.

Työhakemukset ja CV:n voi lähettää yhdessä palkkatoivomuksen kanssa osoitteeseen:

markus.castren (at) retermia.fi


Retermia Oy osallistuu sairaalatekniikan päiville Poriin helmikuussa 2013

Category : Uutiset

Sairaalatekniikan päivät Porissa 6.-7.2.2013

Suomen sairaalatekniikan yhdistys ry järjestää yhdessä Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa Suomen sairaaloiden tekniselle henkilökunnalle kohdennetut Sairaalatekniikan päivät 6.-7.2.2013 Porissa Teknologiakeskus Pripolissa, Tiedepuisto 4, 28600 Pori.

Tervetuloa tutustumaan Retermian lämmöntalteenottoteknologiaan osastollemme (numero 34)!Retermia Oy täyttää 30-vuotta

Category : Uutiset

Retermia Oy viettää 30-vuotispäivää 20.1.2012. Yritys on toiminut kotipaikkakunnallaan Heinolassa vuodesta 1982 lähtien ja työllistää tänään 15 henkilöä.

Retermian tavoitteena on asiakkaan ilmastointiin ja lämmöntalteenottoon liittyvien ongelmien ja kysymysten ratkaiseminen tarjoamalla sekä asiantuntevaa palvelua, että korkealuokkaisen tuotteen. Yhtiö on kehittänyt ja patentoinut ainutlaatuisen neulalämmönsiirtimen ja siihen liittyvän valmistusmenetelmän, jotka mahdollistavat hygieenisten ja energiaa säästävien lämmöntalteenottoratkaisujen toteuttamisen.

Tuotteemme soveltuvat ammattirakentajien käyttöön uudistuotantoon sekä erityisesti saneerauskohteisiin. Retermian pääasiakasryhmät ovat ammattikeittiöt, suuret kiinteistöt, sairaalat ja terveyskeskukset sekä elintarviketeollisuus.

— Haluamme lämpimästi kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita yhteisestä matkasta ja hedelmällisestä yhteistyöstä. Juhlavuotemme kunniaksi panostamme entistä parempaan asiakaspalveluun. Vuonna 2012 aloitamme mm. Retermia News julkaisun. Asiakaslehdessä kerromme mm. alan uusista tuulista, tuote uutuuksistamme, yrityksestämme ja asiakaspalvelustamme sekä CASE- esimerkkejä erityyppisistä energiansäästö sovelluksista.

Energiatehokasta vuotta 2012!

T: TJ Markus Castrén


Hae