Archives

d) LTO -laitteen vuotaminen: liuotinkäryt yms. siirtyvät poistoilmasta tuloilmaan?

Neulalämmöntalteenotossa tulo- ja poistoilma eivät koskaan joudu kosketuksiin toistensa kanssa, joten vuotoa poistoilmasta tuloilmaan ei tapahdu. Siksi se on turvallinen vaihtoehto myös teollisuuskohteiden lämmöntalteenottoon.


c) huono sisäilman laatu?

Huono sisäilman laatu johtuu usein tukkeutuneista, märistä ja likaisista suodattimista, jotka toimivat kasvualustoina homeille ja muille mikrobeille. Tukkeutuneet suodattimet ja/ tai lämmönvaihtimet kuristavat ilmavirran murto-osaan alunperin mitoitetusta. Toisaalta ulkoilman laatu saattaa myös olla huono, mutta suodatusluokkaa ei voida kasvattaa sen tuoman lisäpainehäviön takia, etenkään jos rakennuksessa on lämmöntalteenotto. Jatkuvan suodattimien tukkeutumisen vuoksi suodattimet on jopa saatettu poistaa kokonaan, jolloin ulkoilman epäpuhtaudet kertyvät ilmanvaihtokanavistoon ja vähitellen myös sisäilmaan. Energiaa saatetaan säästää käyttämällä palautusilmaa, mikä johtaa epäpuhtauksien kiertämiseen rakennuksessa. Ilman laatu huononee vähitellen em. syistä johtuen. Käyttäjät tuntevat tarvetta avata ikkunoita tai ovia, jolloin painesuhteet muuttuvat eikä ilmanvaihto toimi tarkoitetulla tavalla.

Retermian neulalämmönsiirrin ratkaisee yllämainitut ongelmat. Esilämmitetty ja esisuodatettu ilma takaa, että pääsuodatin pysyy kuivana. Erillistä karkeasuodatinta ei enää tarvita tulopuolelle. Poistopuolen suodattimista voidaan myös luopua. Pääsuodattimen suodatusluokkaa voidaan nostaa kokonaispainehäviön kasvamatta, koska neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö on huomattavasti tavanomaista LTO -laitetta alhaisempi. Ilmavirrat eivät kuristu tukkeutuneiden suodattimien tai lämmönvaihtimien vuoksi. Palautusilmaa ei ole tarpeen käyttää, sillä poistoilman lämpöenergia voidaan nyt siirtää tuloilman lämmitykseen ja säästää energiaa hygieenisellä tavalla.


b) LTO-laitteen tukkeutuminen, ilmavirtojen kuristuminen ja painesuhteiden muuttuminen rakennuksessa?

Retermian lämmönsiirtimen ainutlaatuisen neulapinnan ansiosta lämmönvaihtopinta-ala on suuri, jolloin otsapintanopeus pysyy alhaisena. Lika ei juutu tiukasti patterin pintaan ja patteri on siksi helppo puhdistaa joko pelkästään imuroimalla tai tarvittaessa (esimerkiksi vuosihuollon yhteydessä) lisäksi korkeapainepesurilla. Alhaisen ilmapuolen painehäviön johdosta ilmavirrat eivät kuristu ja painesuhteet säilyvät ennallaan LTO -laitteesta huolimatta.


a) käyttöhäiriöt: suodattimet jäätyvät tai tukkeutuvat lumesta/ lehdistä/ epäpuhtauksista ja niitä joudutaan vaihtamaan jatkuvasti?

Retermian neulalämmönsiirrin toimii tulopuolella esisuodattimena ja esilämmittimenä. Lumi jää neulapatteriin ja sulaa siihen, sulamisvedet poistuvat pesuvesiyhteen kautta. Samoin lehdet, suurikokoiset siitepölyhiukkaset ym. orgaaninen isojakeinen pöly jää neulapatterin pintaan, josta se voidaan helposti irroittaa vuosihuollon yhteydessä imuroimalla ja korkeapainepesulla. Pääsuodattimelle saapuessaan ilma on jo karkeasuodatettu (suodatusluokka noin EU-3 -tasoa) ja esilämmitetty, jolloin pääsuodattimen käyttöikä pitenee kaksin-kolminkertaisesti. Käyttöhäiriöiltä ja jatkuvilta suodattimien vaihdoilta vältytään eikä ilmavirta pääse kuristumaan jäätyneiden suodattimien vuoksi. Toisaalta sisäilman laatu paranee merkittävästi, kun pääsuodatin pysyy kuivana: suodatin ei enää toimi otollisena kasvualustana homeille ja muille mikrobeille. Samalla kiinteistön energiatalous saadaan kuntoon.


Hae