2.1 Mikä on neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö?

2.1 Mikä on neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö?

Ilmapuolen painehäviö vaihtelee kohteittain, mutta tavallisesti se on neulalämmöntalteenotossa noin 30 – 50 Pa sekä tulo- että poistopuolella.