2.2 Mitä merkitystä ilmapuolen painehäviöllä on?

2.2 Mitä merkitystä ilmapuolen painehäviöllä on?

Ilmapuolen painehäviöllä (virtausvastuksella) on suuri merkitys käyttökustannusten kannalta. Neulalämmönsiirtimen alhainen ilmapuolen painehäviö tarkoittaa, ettei puhaltimen tehoa tarvitse kasvattaa lämmöntalteenoton vuoksi. Näin säästetään merkittävästi sähkökustannuksissa, jotka voivat muodostaa jopa 90 % ilmankäsittelyjärjestelmän elinkaarikustannuksista.
Alhainen ilmapuolen painehäviö on erityisen tärkeää myös monissa saneerauskohteissa, joissa ei haluta vaihtaa vanhoja puhaltimia kustannussyistä uusiin. Vanhojen puhaltimien teho ei useinkaan riitä säilyttämään haluttua ilmavirtaa tavanomaisen lämmöntalteenottolaitteen lisäämisen jälkeen. Jos järjestelmään tästä huolimatta asennetaan korkean ilmapuolen painehäviön aiheuttava LTO-laite, seurauksena on helposti ilmavirtojen kuristuminen ja painesuhteiden muuttuminen rakennuksessa. Etenkään sairaaloissa ja muissa vastaavissa, korkeaa sisäilman laatua edellyttävissä kohteissa tätä painesuhteiden ja sitä kautta ilman virtaussuuntien muuttumista ei voida sallia.