2.5 Tapahtuuko Retermian LTO-laitteissa vuotoa poistoilmasta tuloilmaan?

2.5 Tapahtuuko Retermian LTO-laitteissa vuotoa poistoilmasta tuloilmaan?

Ei tapahdu. Neulalämmönsiirrintä käytettäessä voidaan kokonaan luopua palautusilman käytöstä. Ainoastaan poistoilman lämpöenergia otetaan talteen ja siirretään tuloilman lämmitykseen. Näin saavutetaan hyvä sisäilman laatu: poistoilman sisältämät hajut ja käryt (hitsauskäryt, liuotinkäryt, tupakansavu, VOCs) eivät siirry tuloilmaan. Myös paloturvallisuus paranee: poisto voi sijaita kaukana tulosta eikä palo leviä poistokanavasta tulokanavaan.