2.6 Mitä lämmönsiirtonesteitä neulalämmönsiirtimessä voidaan käyttää?

2.6 Mitä lämmönsiirtonesteitä neulalämmönsiirtimessä voidaan käyttää?

Cu/ Al / Fe -inhibioiduista 30 – 40 % vesi-etyleeni-/propyleeniglykoliliuoksista seuraavia kauppanimiä:
Etyleeniglykoli : Zero HD (Telko Oy) ja Dowcal 100 (Algol Oy)
Propyleeniglykoli: Zero Propylen (Telko Oy); Dowcal N ja Dowcal 200 (Algol Oy).