3.3 Soveltuvatko Retermian laitteet keskitettyyn IV-järjestelmään?

3.3 Soveltuvatko Retermian laitteet keskitettyyn IV-järjestelmään?

Kyllä. Neulalämmönsiirrin voidaan asentaa ilmanotto- ja ilmanpoistokammioihin keskitetysti joko säleikköjen tilalle tai irrotettavien säleikköjen taakse kammioon. IV-konehuoneessa voi sijaita useita koneita: voidaan tehdä useille tulo- ja poistoilmakoneille koneelle yhteinen lämmöntalteenotto, koska neulalämmönsiirrin sietää suuria ilmamäärän muutoksia. Järjestelmä voi olla myös ilmamääräsääteinen (VAV), jolloin kesällä voidaan käyttää suurempia ilmamääriä jäähdytykseen tarvitsematta rakentaa erillistä kesäohitusta.