5.1 Miten jäähdytys on ratkaistu Retermia-järjestelmässä?

5.1 Miten jäähdytys on ratkaistu Retermia-järjestelmässä?

Jäähdytys voidaan toteuttaa Retermia LTO-järjestelmän tulopuolen neulalämmönsiirtimillä syöttämällä liuosjäähdyttimestä tai tasaussäiliöstä kylmää liuosta tarpeen mukaan, jolloin jäähdytystehoa on mahdollista säätää portaattomasti.

Vaihtoehtoisesti jäähdytys voidaan toteuttaa erillisellä jäähdytyspatterilla, joka on kytketty jäähdytyskoneen tasaussäiliöön, porakaivoon (passiivinen jäähdytys) tai levylämmönsiirtimeen.