5.3 Voidaanko lauhdelämpöä ottaa talteen Retermia-järjestelmässä?

5.3 Voidaanko lauhdelämpöä ottaa talteen Retermia-järjestelmässä?

Kyllä, lauhdelämpöä voidaan helposti hyödyntää neulalämmönsiirtimellä. Lauhdelämpö esim. jäähdytyskoneesta siirretään neula-LTO-liuospiiriin talvikäytön aikana.