f) sekakytkentään (esim. tulopuolelle Retermia, poistopuolelle jokin muu laite)?

f) sekakytkentään (esim. tulopuolelle Retermia, poistopuolelle jokin muu laite)?

Category : ERIKOISKOHTEET

Kyllä. Joissain tapauksissa tämä on ainoa vaihtoehto. Sekakytkentää tulee kuitenkin välttää, jotta saadaan toimintavarma ja optimoitu LTO-järjestelmä. Laitetoimittaja ei voi antaa toiminnallista takuuta lämpötilasuhteelle LTO-järjestelmästä, johon on toimittanut vain osan pattereista (esim. pelkän poistopatterin).