c) huono sisäilman laatu?

c) huono sisäilman laatu?

Huono sisäilman laatu voi johtua tukkeutuneista, märistä ja likaisista suodattimista, jotka toimivat kasvualustoina homeille ja muille mikrobeille. Tukkeutuneet suodattimet ja/ tai lämmönvaihtimet kuristavat ilmavirran murto-osaan alun perin mitoitetusta. Toisaalta ulkoilman laatu saattaa myös olla huono, mutta suodatusluokkaa ei voida kasvattaa sen tuoman lisäpainehäviön takia, etenkään jos rakennuksessa on lämmöntalteenotto. Jatkuvan suodattimien tukkeutumisen vuoksi suodattimet on jopa saatettu poistaa kokonaan, jolloin ulkoilman epäpuhtaudet kertyvät ilmanvaihtokanavistoon ja vähitellen myös sisäilmaan. Energiaa saatetaan säästää käyttämällä palautusilmaa, mikä johtaa epäpuhtauksien kiertämiseen rakennuksessa. Ilman laatu huononee vähitellen em. syistä johtuen. Käyttäjät tuntevat tarvetta avata ikkunoita tai ovia, jolloin painesuhteet muuttuvat eikä ilmanvaihto toimi tarkoitetulla tavalla.

Retermian neulalämmönsiirrin ratkaisee yllämainitut ongelmat. Esilämmitetty ja esisuodatettu ilma takaa, että pääsuodatin pysyy kuivana. Erillistä karkeasuodatinta ei enää tarvita tulopuolelle. Poistopuolen suodattimista voidaan myös luopua. Pääsuodattimen suodatusluokkaa voidaan nostaa kokonaispainehäviön kasvamatta, koska neulalämmönsiirtimen ilmapuolen painehäviö on huomattavasti tavanomaista LTO-laitetta alhaisempi. Ilmavirrat eivät kuristu tukkeutuneiden suodattimien tai lämmönvaihtimien vuoksi. Palautusilmaa ei ole tarpeen käyttää, sillä poistoilman lämpöenergia voidaan nyt siirtää tuloilman lämmitykseen ja säästää energiaa hygieenisellä tavalla.