c) maalaamoon?

c) maalaamoon?

Category : ERIKOISKOHTEET

Olemme toteuttaneet myös maalaamotilojen ilmanvaihdon lämmöntalteenottoja.

Neulalämmönsiirrin on mahdollista korroosiosuojapinnoittaa sekä Ulospuhalluskatokseen on mahdollista sijoittaa erillinen suodatin mahdollista märkää maalia varten. Maalaamotilan LTO:n toteutus tulee tarkastella erikseen riippuen siitä, minkä tyyppistä maalaustoimintaa tilassa suoritetaan (märkämaalaamo, pulverimaalaamo, poistoilman lämpötila, syövyttävien aineiden ja maalihöyryn pitoisuus jne).