d) leipomoon?

d) leipomoon?

Category : ERIKOISKOHTEET

Olemme toteuttaneet useita leipomotilan ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmiä . Leipomokohteet tulee tarkastella erikseen (mm. poistoilman lämpötila, pölypitoisuus). Jauhopölyn vuoksi LTO-poistopatterin sijoitteluun ja huollettavuuteen tulee kiinnittää huomiota suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Erikoissovellukset.