e) prosessiteollisuuteen/ korkeisiin lämpötiloihin?

e) prosessiteollisuuteen/ korkeisiin lämpötiloihin?

Category : ERIKOISKOHTEET

Riippuu kohteesta. Teollisuuskohteiden suunnittelussa on hyvä kysyä erikseen neuvoa Retermian asiantuntijoilta. Yleensä neulalämmönsiirrintä ei voida asentaa yli 80 °C:n lämpötiloihin. Monissa prosessiteollisuuden kohteissa voidaan kuitenkin sijoittaa neulalämmönsiirrin tulopuolelle ja poistopuolelle jokin muu ratkaisu. Näin saavutetaan tulopuolella neulalämmönsiirtimen tarjoamat edut (esisuodatus ja esilämmitys: pääsuodatin pysyy kuivana).