Anslutning av VÅV -batterierna

De röda skyddspropparna (blindflänsarna) skall avlägsnas från anslutningsflänsarna.

Tätningarna skall vara lämpliga för vattenglykolblandning (röda tätningar får inte användas).