Fyllning och luftning

Uppfyllning av systemet måste ske försiktigt med en handpump, så att huvudledningarna fylls och luftas först. Därefter skall varje batteri fyllas och luftas ordentligt.

Under luftning av systemet är det nödvändigt att observera trycket och tillse att det ej understiger trycket som krävs för den högst placerade delen i systemet.

Efter avslutad fyllning och luftning startas pump för cirkulation av vattenglykolblandningen. Låt pumpen vara i drift ca. 3 timmar. Stoppa pumpen och låt den vara avstängd under exempelvis natten, så systemet får stabilisera sig.

Lufta därefter på nytt, var uppmärksam på trycket, fyll vatten-glykolblandning vid behov. När systemet är luftat och uppfyllt till rätt tryck, startas åter pumpen.

Ytterligare luftning kan krävas efter en tids drift.


VIKTIGT!

Glykolen som skall användas i VÅV -systemet skall vara etylenglykol eller propylenglykol med inhibitor avsedd för Al/Cu/Fe, t.ex. Dowcal 10 (etylenbaserad) eller Dowcal 20 (propylenbaserad).


Fyllning och luftning

(pdf) >>