Installation

Noggrant installationsarbete säkrar att systemet fungerar som planerat. I servicemanualen som följer med Retermialeveransen finns det anvisningar för VÅV-batteriernas installering, rengöring och provtryckning av rörsystemet, anslutning av VÅV-batterierna och fyllning och luftning av systemet.

 

Installeringssätt av nålvärmeväxlare beror på produkttypen. Nålbatterierna kan installeras i till- eller frånluftskammare, ersätta intags-/avluftgaller, som kanal- eller aggregatdel eller på taket.

Nålbatteriets självbärande ramverk möjliggör stödning från golvet eller väggen.

Installering av intag-/avlufthuvar och VÅV-fläktar förutsätter anslutning mot en lämplig takstos. Vid behov får ni anvisningar för takstosen från Retermia.

Batterierna lyfts försiktigt, med taljerep eller med hjälp av balkar.
Det är möjligt att lyfta batterierna på takstosen direkt från bilen. Avisera dock om detta på förhand så att vi kan beställa tillämplig transport.

Leverans- och entreprenadgränser för VÅV-fläkt visas i följande bild.

Leveransgränser

Elgenomföring för VÅV-fläktar kopplas enligt bilden.


Elkoppling VÅVF / entreprenadsgränser PDF (49 kb) »

Installering av säkerhetsbrytare (1) ,dess anskaffningskostnader och elkoppling (2) bör inkluderas i elentreprenaden. Retermia-batteriet är försett med de nödvändiga elgenomföringarna (3).
Elkoppling VÅVF / entreprenadsgränser

  

Installering istället för uteluftsgaller PDF (23 kb) » Takstosens byggning 1 PDF (24 kb) » Takstosens byggning 2 PDF (27 kb) »