Provtryckning av rörsystemet


VARNING!

Spolvatten som används för provtryckning av rörsystemet får inte släppas in i batteriet då detta kan förorsaka sönderfrysning!


Provtryckning av rörsystemet skall ske innan batterierna anslutes. Det får under inga omständigheter släppas in provtryckningsvatten i batterierna.

Max. provtryck är 6 bar.

Batterierna är provtryckta på fabrik före leverans.